Tag: Zakat Fitr

Bagaimanakah Jika Kita Ternyata Tidak Mampu untuk Membayar Zakat Fithrah?

Bagaimanakah Jika Kita Ternyata Tidak Mampu untuk Membayar Zakat Fithrah?

“Jika dia memiliki bahan makanan yang cukup untuk satu hari maka sisanya ditunaikan untuk zakat.”……  

Read more ›
Mengupas Secara Ringkas Fiqh Zakat Fitri

Mengupas Secara Ringkas Fiqh Zakat Fitri

Pelaksanaan zakat fitri merupakan bentuk pengejewantahan rasa kasih sayang kepada kaum fakir miskin sehingga mereka tidak perlu mengemis di hari raya…

Read more ›