Tag: Persatuan Islam

Adakah Pemersatu Umat Islam Selain Allah Subhaanahu wa Ta’alaa?

Adakah Pemersatu Umat Islam Selain Allah Subhaanahu wa Ta’alaa?

Bagi seorang Muslim urusan kedekatan antara dirinya dengan orang lain sangat terkait dengan seberapa dekatnya diri si Muslim dan orang lain tersebut kepada Allah سبحانه و تعالى . Bila kedua-duanya dekat dengan Allah سبحانه و تعالى niscaya kedua-duanya juga akan saling mendekat satu sama lain. Namun jika kedua-duanya atau salah […]

Read more ›
Persatuan Umat, Kewajiban Agama Yang Luput Dari Perhatian

Persatuan Umat, Kewajiban Agama Yang Luput Dari Perhatian

Allah Ta’ala memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk bersatu; dan melarang mereka berpecah. Dia menyuruh meraka agar berpegang kepada agama sehingga mereka bersatu utuh.

Read more ›