Inilah Cara Shahih Untuk Seorang Muslim yang Ingin Meminta Hujan Kepada Allah Ta’ala

“Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat”

Read more ›