Tag: Karamah

Penjelasan Tentang Karamah yang Dimiliki Para Wali Allah

Penjelasan Tentang Karamah yang Dimiliki Para Wali Allah

Yang dimaksud dengan karamah adalah apa yang Allâh Subhanahu wa Ta’ala karuniakan melalui tangan para wali-Nya yang Mukmin berupa keluarbiasaan, seperti ilmu, kekuasaan dan lainnya. Misalnya makanan yang Allâh Azza wa Jalla berikan kepada Maryam binti Imrân,

Read more ›
Kemana Ruh-Ruh Para Syuhada Diletakkan Oleh Allah?

Kemana Ruh-Ruh Para Syuhada Diletakkan Oleh Allah?

“Maukah engkau aku beri kabar gembira hai Jabir?, tanya Rasulullah kepada Jabir. Atas ucapan Rasulullah itu Jabir menjawab, ‘Mau, wahai Rasulullah.’ Kemudian Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya ayahmu yang gugur di Uhud dihidupkan Allah Azza wa Jalla kemudian Dia berfirman kepadanya, ‘Hai Abdullah bin Amr, apa yang engkau inginkan untuk Aku […]

Read more ›
Prinsip Ahlussunnah: Membenarkan Karamah Wali Allah

Prinsip Ahlussunnah: Membenarkan Karamah Wali Allah

Menyakini bahwa para Imam mereka mendapatkan wahyu dari para Malaikat pada Malam Lailatul Qadr, memberitahukan kepada mereka tentang apa yang akan terjadi selama satu tahun ke depan, dan mereka mengetahui seluruh ilmu para nabi (al-Hurr al-‘Amili, al-Fushul al-Muhimmah fi Ushul al-Aimmah,1/391, Bab,94 )…

Read more ›