Tag: Jual-Beli Kredit

Membahas Tentang Hukum Jual Beli Tunai dan Kredit

Membahas Tentang Hukum Jual Beli Tunai dan Kredit

Kredit adalah jual beli dimana seorang yang menjual barang dagangannya dengan harga tertentu apabila dibayar cash dan dengan harga yang lebih tinggi apabila dibayar pada masa yang akan datang atau dengan cara angsur.

Read more ›
Bolehkah Membeli Perumahan dengan Kredit?

Bolehkah Membeli Perumahan dengan Kredit?

Hukum jual-beli secara kredit menurut pendapat yang lebih kuat adalah diperbolehkan selama syarat-syarat jual-beli terpenuhi dan tidak ada unsur riba, manipulasi, dan mengundi nasib, sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dan selainnya…

Read more ›
Jual Beli Dua Harga

Jual Beli Dua Harga

“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran terhutang, dan beliau menggadaikan perisai beliau kepadanya.” (HR. Al-Bukhori: 1990 dan Muslim 1603)…

Read more ›