Tag: Ied

Makna dari Hari Raya Idul Fihtri dan Adlha

Makna dari Hari Raya Idul Fihtri dan Adlha

Kita kembali kepada fitrah kita semula (suci) disebabkan telah terhapusnya dosa-dosa kita.

Read more ›
Rahmat Allah Bagi Umat Muhammad Dengan Dua Hari Raya [Idul Fithri Dan Idul Adha]

Rahmat Allah Bagi Umat Muhammad Dengan Dua Hari Raya [Idul Fithri Dan Idul Adha]

Dari Anas Radliallahu ‘anhu ia berkata : “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam datang ke Madinah sedang penduduknya memiliki dua hari raya dimana mereka bersenang-senang di dalamnya di masa jahiliyah

Read more ›
Hikmah dari Takbir Sebanyak 12 kali Dalam Shalat Ied

Hikmah dari Takbir Sebanyak 12 kali Dalam Shalat Ied

Kenapa kita disunnahkan takbir dua belas kali dalam dua shalat Ied, tidak dalam lima shalat wajib sebelum membaca al-Fathihah, apa faidahnya dan apa maknanya ?  

Read more ›
Pelajaran Singkat tentang Seputar Fiqh Shalat ‘Ied

Pelajaran Singkat tentang Seputar Fiqh Shalat ‘Ied

Shalat ‘ied hukumnya adalah fardhu kifayah, jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang maka gugurlah dosa bagi sebagian yang lainnya dan ketika ditinggalkan oleh semuanya maka berdosalah seluruhnya….

Read more ›