Amal Jariyyah, Investasi Akhirat Tiada Akhir

Inilah amalan yang tiada terputus hingga yaumil qiyyamah. Meski kita sudah meninggal dunia, amalan ini tiada akan pernah terputus dan akan terus mengalir dalam diri kita. Subhanallahu! Al-Hamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam atas Rasulillah –Shallallahu ‘Alaihi Wasallam-, keluarga dan para sahabatnya. Hasanat jariyah adalah […]

Read more ›