Ahlul Bait Nabi Versi Ahlussunah VS Syi’ah La’natullah

Istri beliau termasuk ahlu bait, namun termasuk ahlu bait beliau adalah orang yang haram menerima zakat setelah beliau.. mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja’far, dan keluarga Abbas. (HR. Ahmad 18464 dan Muslim 2408)…  

Read more ›