Ibadah, FIQIH — March 17, 2018 at 06:35

Mengkhususkan Zikir pada Hari Tertentu Tanpa Dalil Adalah Bid’ah!

by
Mengkhususkan Zikir pada Hari Tertentu Tanpa Dalil Adalah Bid’ah!

Seorang muslim tidak boleh mengkhususkan satu bentuk zikir untuk hari-hari tertentu, ataupun menetapkan satu jenis zikir tertentu pada setiap harinya, karena ini sama saja dengan membuat syariat sendiri, padahal yang berhak membuat syariat hanyalah Allah Tabaraka wa Ta’ala….

Pertanyaan:

Bolehkah seorang muslim mengkhususkan zikir-zikir pada hari-hari tertentu, dan menetapkan satu zikir tertentu pada setiap harinya?

Jawaban:

Seorang muslim tidak boleh mengkhususkan satu bentuk zikir untuk hari-hari tertentu, ataupun menetapkan satu jenis zikir tertentu pada setiap harinya, karena ini sama saja dengan membuat syariat sendiri, padahal yang berhak membuat syariat hanyalah Allah Tabaraka wa Ta’ala.


Sumber: https://konsultasisyariah.com/3686-mengkhususkan-zikir-pada-hari-tertentu.html

Tags