Tag: Hijab

Melepas Jilbab Berarti telah Melepas Kemuliaan Wanita!

Melepas Jilbab Berarti telah Melepas Kemuliaan Wanita!

Jilbab bukanlah sebuah pilihan, tetapi memakainya adalah kewajiban wanita. Siap atau tidak siap hati seorang wanita, ketika sudah berusia baligh, seorang wanita wajib berjilbab. Tidak ada alasan untuk tidak memakainya, itu semua hanya alasan yang dibuat-buat saja dan tidak masuk akal…  

Read more ›
Mau Pilih yang Mana, Hijabi Hati atau Hijabi Diri?

Mau Pilih yang Mana, Hijabi Hati atau Hijabi Diri?

Menutup  aurat itu adalah suatu kewajiban yang harus kita taati. Sabda Rasulullah SAW kepada Asma’ binti Abu Bakar: “ Wahai Asma’ sesungguhnya seorang wanita itu, apabila telah baligh (haidh) maka tidak boleh baginya menampakkan tubuhnnya kecuali ini dan ini, seraya menunjukkan wajah dan telapak tangannya.” (HR. Abu Dawud)….    

Read more ›
Wahai Ukhti! Sesungguhnya Jilbab adalah Wajib, Tidak Ada Alasan untuk Meninggalkannya

Wahai Ukhti! Sesungguhnya Jilbab adalah Wajib, Tidak Ada Alasan untuk Meninggalkannya

Berjilbab adalah kewajiban bagi kaum mukminah, dan tidak ada alasan mereka meninggalkannya…  

Read more ›
Edisi Tanya-Jawab: Apakah Jilbab yang Dikenakan Kebanyakan Wanita Sekarang adalah Syar’i?

Edisi Tanya-Jawab: Apakah Jilbab yang Dikenakan Kebanyakan Wanita Sekarang adalah Syar’i?

Permasalahan hijab syar’i telah menjadi perbincangan hangat dikalangan kaum hawa…

Read more ›
Sudah Sempurnakah Aku dalam Berhijab dan Menutupi Aurat?

Sudah Sempurnakah Aku dalam Berhijab dan Menutupi Aurat?

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (QS. An-Nuur: 31)….    

Read more ›
Hijab, Bukan Sekedar Atribut Musiman di Bulan Ramadhan

Hijab, Bukan Sekedar Atribut Musiman di Bulan Ramadhan

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu’min: “Hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya  ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Ahzab: 59)…    

Read more ›
Kajian Muslimah: Hijab Itu Wajib Atau Pilihan Pribadi Masing-masing Wanita, Ya?

Kajian Muslimah: Hijab Itu Wajib Atau Pilihan Pribadi Masing-masing Wanita, Ya?

Pemikiran sekuler dan liberal yang telah menjadi program Yahudi, Salibis, dan kaum yang membenci kemurnian dan kesempurnaan agama Islam telah berusaha menanamkan pemahamannya kepada kaum muslimin di seluruh dunia yang tentunya wanita adalah target utama mereka. Mengapa, karena jika seorang wanita telah menjadi muslimah yang buruk, maka kemungkinan besar ia […]

Read more ›
Apa yang dimaksud dengan Ikhtilath dan Hijab Syar’i

Apa yang dimaksud dengan Ikhtilath dan Hijab Syar’i

Perihal ikhtilath atau percampuran antara kaum pria dan wanita didalam suatu kesempatan seringkali kita dapati di masyarakat dan berbagai pendapat pun bermunculan didalam permasalahan ini dari yang sama sekali tidak memperbolehkannya secara mutlak hingga yang membolehkannya juga secara mutlak.

Read more ›
Kisah Wanita di Pintu Surga Menanti Orang yang Dicinta

Kisah Wanita di Pintu Surga Menanti Orang yang Dicinta

Alkisah tersebutlah seorang wanita yang dikenal taat dalam menunaikan ibadahnya. Bahkan ia seringkali menambahnya dengan ibadah-badah Sunnah. Namun sayang beribu sayang, ia berat untuk menutup auratnya. Hijab seolah enggan mendekat pada tubuhnya, sama halnya dengan dirinya yang acuh tak acuh pada jilbab….

Read more ›
Apakah Jilbab Seorang Muslimah Harus Berwarna Hitam Gelap?

Apakah Jilbab Seorang Muslimah Harus Berwarna Hitam Gelap?

Pada dasarnya masalah warna pakaian dan motif kainnya sama sekali tidak termasuk yang diatur oleh syariat. Kalau pun ada yang mengatakan bahwa warna tertentu itu ‘ngejreng’ sehingga kelihatan mencolok atau menarik perhatian mata laki-laki, tentu itu bersifat subjektif dan kondisional. Bukan sebagai hal yang baku dan berlaku untuk semua situasi…. […]

Read more ›