Category: Kepada Non Muslim

Renungan Bagi Atheis, Semoga Anda Mendapatkan Hidayah Islam

Renungan Bagi Atheis, Semoga Anda Mendapatkan Hidayah Islam

  Bagi mereka yang menyatakan bahwasanya Allah itu tidak ada atau tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, mari kita renungkan sedikit saja. Renungan singkat yang menyatakan bahwasanya allah itu ada dan ini merupakan fitrah manusia dan sebenarnya adalah hati nurani manusia. Manusia secara fitrah butuh terhadap Allah yang […]

Read more ›
Berdakwah dengan Hikmah adalah Sesuatu yang Diperintahkan Allah dan Rasul-Nya

Berdakwah dengan Hikmah adalah Sesuatu yang Diperintahkan Allah dan Rasul-Nya

Dalam bab ini sedikit yang mungkin mencari mana dalil dari permasalahan ini?

Read more ›
Dalam Berdakwah Janganlah Melupakan Point Hikmah untuk Dijadikan Tujuan

Dalam Berdakwah Janganlah Melupakan Point Hikmah untuk Dijadikan Tujuan

Berdakwah dengan hikmah (Sunnah) serta pelajaran yang baik dan sopan…  

Read more ›
Berdakwahlah kepada Manusia dan Bersabarlah Atas Ujian dalam Mengarungi Perkara Tersebut

Berdakwahlah kepada Manusia dan Bersabarlah Atas Ujian dalam Mengarungi Perkara Tersebut

Allah Subhanahu wa ta’ala telah mewajibkan atas diri kaum muslimin untuk berdakwah fii sabilillah dengan hadiah yang berupa surga seluas langit dan bumi, insyaaAllah…  

Read more ›
Metode Pendekatan Akhlak Ibnu Taimiyah Dalam Mendakwahi Masyarakat

Metode Pendekatan Akhlak Ibnu Taimiyah Dalam Mendakwahi Masyarakat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memandang manusia itu berbeda-beda tingkatannya. Orang yang paling afdhal dalam penilaian beliau adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama dan memiliki keunggulan dalam ilmu atau agama. Inilah gambaran orang paling baik.

Read more ›
Sebuah Renungan untuk Da’i, Berdakwah Dengan Akhlaq Mulia

Sebuah Renungan untuk Da’i, Berdakwah Dengan Akhlaq Mulia

Sebagai agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tentunya Islam tidak melewatkan pembahasan akhlak dalam ajarannya. Begitu banyak dalil dalam al-Qur’ân maupun Sunnah yang memerintahkan kita untuk berakhlak mulia.

Read more ›
Mengajak Kaum Nasrani Ke Surga Di Bulan Desember

Mengajak Kaum Nasrani Ke Surga Di Bulan Desember

Salah satu karakter da’wah Islam ialah Rahmatan Lil’aalamiin (Rahmat bagi semesta alam). Da’wah Islam merupakan ajakan kepada segenap umat manusia, bukan untuk kalangan atau kelompok tertentu saja. Ia bukan seruan yang ditujukan hanya untuk bangsa Arab. Ia merupakan penyebarluasan rahmat Allah ta’aala bagi manusia. Manusia manapun yang menyambut Da’wah Islam […]

Read more ›
Menjawab Pertanyaan Non Muslim Tentang Kebenaran Islam

Menjawab Pertanyaan Non Muslim Tentang Kebenaran Islam

Da’wah islamiyah tidaklah ditujukan hanya untuk orang-orang yang sudah memeluk islam akan tetapi juga kepada seluruh manusia tidak terkecuali mereka yang masih kafir, musyrik atau yang mengingkari keberadaan Allah dan kebenaran agama-Nya.

Read more ›
Inilah Beberapa Cara Tepat dalam Mendakwahi Keluarga yang Berbuat Syirik

Inilah Beberapa Cara Tepat dalam Mendakwahi Keluarga yang Berbuat Syirik

Orang yang melakukan syirik akbar itu berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan bara’ah (kebencian) yang mutlak yang tidak ada rasa cinta dan loyalitas terhadap mereka. Karena aqidah al wala wal bara (cinta kepada ahli iman dan benci kepada ahli syirik) adalah tali keimanan yang paling kuat. Dan tali penghubung yang […]

Read more ›
Wahai Para Da’i, Sudahkah Anda Mengikuti Metode “Sifat Dakwah Nabi”?

Wahai Para Da’i, Sudahkah Anda Mengikuti Metode “Sifat Dakwah Nabi”?

Dakwah merupakan kewajiban yang jatuh pada tiap-tiap pundak kaum muslimin. Baik ia lelaki maupun ia wanita. Semuanya berkewajiban untuk berdakwah fii sabilillah. Hal ini diharapkan tiap-tiap muslimin, minimal bisa menyelamatkan diri mereka sendiri bersama para keluarga mereka tercinta…

Read more ›