Mengenal Siapa Saja yang Allah Azza wa Jalla Melarangnya untuk Menerima Zakat Maal

Setelah kita ketahui mustahiq (penerima zakat/shadaqah) yang telah ditetapkan Allah, sekarang akan kita sebutkan orang-orang yang tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh menerimanya, mereka adalah:

Read more ›