Utsman bin Affan: Kalimat Terakhir Di Penghujung Nafas

“Laa Ilaha Illallah , Subhanallah . Aku sungguh termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ya Allah, aku berharap hidayah dan pertolongan-Mu atas seluruh urusanku dan aku memohon kesabaran atas musibah yang menimpaku.”

Read more ›