Tag: Transasksi

Batasan Harta Hibah dalam Syari’at Islam

Batasan Harta Hibah dalam Syari’at Islam

Kalau memang benar itu harta hibah, dalam artian bukan wasiat (yaitu harta pemberian dengan syarat kalau perberinya sudah meninggal), juga bukan harta yang diberi dalam keadaan sakit keras (hampir meninggal), maka harta hibah itu tidak disyaratkan maksimal 1/3 harta. Yang disyaratkan 1/3 harta adalah harta wasiat….

Read more ›
Penghargaan Islam Terhadap Buruh dan Pekerja

Penghargaan Islam Terhadap Buruh dan Pekerja

“Berikanlah upah pegawai (buruh), sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn Majah dan dishahihkan al-Albani)….

Read more ›