Tag: Syi’ah La’natullah

Inilah 17 Alasan Ulama Islam Mengkafirkan Kaum Syi’ah La’natullah!

Inilah 17 Alasan Ulama Islam Mengkafirkan Kaum Syi’ah La’natullah!

Berikut tujuh belas doktrin Syi’ah yang perlu diketahui umat Islam. Syi’ah selalu menyembunyikan siasat jahat dari kaum muslimin sebagai bagian dari doktrin taqiyah (menyembunyikan kesyi’ahan)…..  

Read more ›
Ali bin Abi Thalib Sangat Mengecam Syiah yang Mengkhianatinya!

Ali bin Abi Thalib Sangat Mengecam Syiah yang Mengkhianatinya!

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu mengeluhkan pendukungnya, yaitu penduduk Kufah. Ia berkata, “Umat-umat terdahulu takut terhadap kezhaliman para pemimpinnya. Tapi aku, justru takut akan kezhaliman rakyatku. Aku mengajak kalian untuk berjihad, namun tak ada yang menyambut ajakanku. Aku berbicara pada kalian, tetapi kalian tak mendengarkan. Aku mengajak […]

Read more ›
Inilah Tuduhan Keji Syi’ah terhadap Al Qur’an-nya Kaum Muslimin

Inilah Tuduhan Keji Syi’ah terhadap Al Qur’an-nya Kaum Muslimin

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” (QS. Al Maidah: 3). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah sempurna, begitu pula Al Qur’an….  

Read more ›
Syi’ah Antara Gerakan Politik dan Aliran Agama yang Menyesatkan!

Syi’ah Antara Gerakan Politik dan Aliran Agama yang Menyesatkan!

Yang perlu diperhatikan disini, bahwa tugas-tugas Imam Mahdi di atas – menurut kesepakatan para pemikir Syiah kontemporer – khususnya yang berhubungan dengan perluasaan kekuasaan dan hak untuk membunuh lawan-lawan politik mereka, terutama Ahlus Sunnah telah diambil alih oleh Negara Iran yang didirikan dan  dipimpin oleh Khomeni…..    

Read more ›
Konsep Batil Hadits Syiah, dari Cacat Rawi hingga Cacat Sanad

Konsep Batil Hadits Syiah, dari Cacat Rawi hingga Cacat Sanad

Jika dikaji lebih lanjut, ternyata perbedaan dalam mendefinisikan hadits tersebut telah menciptakan perbedaan yang cukup serius pada tataran berikutnya. Syiah memiliki metode atau cara penilaian yang sangat berbeda dengan ketetapan ulama Ahlussunnah. Meskipun  konsep penilaian hadits lahir belakangan dan terpaut waktu yang begitu jauh dengan Ahlussunnah, Syiah berani menyebutkan bahwa […]

Read more ›
Tafsir Al-Qumi, Rujukan Syiah yang Menuduh Al-Quran Menyelisihi Wahyu Allah

Tafsir Al-Qumi, Rujukan Syiah yang Menuduh Al-Quran Menyelisihi Wahyu Allah

Al-Qumi dalam mukaddimah tafsirnya menulis sebagai berikut, “Al-Qur’an itu ada ayat yang nasikh dan ada yang mansukh, ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih, ada yang ‘aam dan ada yang khash, ada yang taqdim dan ada yang ta’khir, ada yang munqathi’ dan ada yang ma’thuf, ada juga harf (huruf) yang […]

Read more ›
Al-Quran Dalam Sorotan Kitab Al-Kaafi yang Menjadi Rujukan Utama Syiah La’natullah

Al-Quran Dalam Sorotan Kitab Al-Kaafi yang Menjadi Rujukan Utama Syiah La’natullah

Al-Kulaini, pengarang kitab Al-Kaafi, adalah ulama besar Syi’ah yang memiliki kedudukan sangat tinggi di kalangan seluruh penganut Syi’ah Imamiyah Itsna ‘Asyariyah. Berikut ini kutipan pujian para ulama Syi’ah terhadap Al-Kulaini…….    

Read more ›
Ritual Syiah Asyura: Cinta Keluarga Nabi atau Fanatik Dinasti Persi?

Ritual Syiah Asyura: Cinta Keluarga Nabi atau Fanatik Dinasti Persi?

Ketika kerajaan Persi runtuh oleh serangan kaum Muslimin di masa kekhilafahan Umar bin Khattab RA, raja Persi saat itu, Yazdajir terbunuh. Beberapa putri Yazdajir kemudian menjadi tawanan pasukan Muslimin. Oleh Khalifah Umar bin Khattab RA, anak-anak Yazdajir tersebut dihadiahkan kepada beberapa orang….  

Read more ›
Tersebar!!! Adanya Video Bocoran dari Hasil Rapat Mediasi Ijabi Syi’ah La’natullah vs Trans7

Tersebar!!! Adanya Video Bocoran dari Hasil Rapat Mediasi Ijabi Syi’ah La’natullah vs Trans7

Alhamdulillah Kami dari Sabiluna News (komunitas Kontributor Muslim dari berbagai tempat) diberikan jalan oleh Allah Ta’ala untuk masuk ke rapat mediasi antara IJABI vs Khazanah Trans7 di KPI kemarin. Karena sebetulnya ini rapat intern yg tidak boleh diliput media luar. Maka kami hanya mengambil rekaman secara tersembunyi. Semoga dengan pulikasi membuka […]

Read more ›
Syi’ah Hasil Ternak Yahudi, Memiliki Persamaan dengan Yahudi & Nasrani

Syi’ah Hasil Ternak Yahudi, Memiliki Persamaan dengan Yahudi & Nasrani

Orang yahudi dibenarkan menipu orang kafir (selain golongan mereka), kalau perlu bersikap bersikap munafik (dua muka) terhadap mereka. Begitu juga orang Yahudi yang murtad akan diperlakukan seperti orang kafir, kecuali jika dilakukan hanya untuk berpura-pura (taqiyyah) saja untuk mengelabuhi orang lain. Itulah konsep ajaran taqiyyah Syi’ah Rafidlah….  

Read more ›