Tag: Syi’ah Lakhnatullah

Idul Ghadir: Hari Raya Syiah yang Begitu Diagung-Agungkan Oleh Mereka!

Idul Ghadir: Hari Raya Syiah yang Begitu Diagung-Agungkan Oleh Mereka!

Kemudian ada salah satu tokoh syiah, yang digelari dengan al-Marja’ ad-Dini al-A’la (rujukan tertinggi masalah agama), Sayid Muhammad al-Husaini as-Syirazi, menulis sebuah buku yang berjudul: Idul Ghadir, A’dzamu al-A’yad fi al-Islam (Idul Ghadir: Hari Raya Terbesar dalam Islam). Buku itu diterbitkan oleh Haiah Ilmiah fi Hauzah Ar Rasul Al A’zham […]

Read more ›
Penganut Syi’ah (Aliran Sesat) Tidak Membasuh Kaki Ketika Wudhu

Penganut Syi’ah (Aliran Sesat) Tidak Membasuh Kaki Ketika Wudhu

“Kami (Ahlussunnah) memandang disyariatkannya mengusap dua khuf dalam safar atau di rumah, sebagaimana tertuang dalam atsar (hadits)” (Syarhu al-‘Aqîdah ath-Thahâwiyah hlm.386)…

Read more ›
Hakikat Kesesatan Aliran Sesat Syi’ah La’natullah

Hakikat Kesesatan Aliran Sesat Syi’ah La’natullah

Syi’ah begitu sering disebut-sebut pasca terjadinya pembantaian di suriah oleh militer bashaar ashad. Dan, publik khususnya kaum muslimin baru terbuka mata dan hatinya bahwa syi’ah adalah sesat dan menyesatkan. Sebelum pembantaian suriah, sedikit dari kaum muslimin yang mengenal Syi’ah itu siapa, apa, dan bagaimana? Inilah terlambatnya kita untuk mengetahui musuh […]

Read more ›