Tag: Siyasah

Politik dalam Islam Termasuk urusan Aqidah atau Fiqih ?

Politik dalam Islam Termasuk urusan Aqidah atau Fiqih ?

Islam adalah sebuah jalan hidup, adalah sebuah ideologi, maka Islam mengurusi semua aspek kehidupan, termasuk urusan politik. Islam tidak akan pernah bisa jauh dari politik, yang tentu politik Islam…

Read more ›

Urgensi Mengetahui Ayat Makkiyah dan Madaniyah Dalam Dakwah Islam

Pada Zaman Jahiliyah, masyarakat sedang dalam keadaan “buta” dan “tuli”, menyembah berhala, mempersekutukan Allah, mengingkari wahyu, dan mendustakan Hari Akhir. Merekah ahli perang, suka bertengkar, suka membantah dengan kata-kata yang keras, sehingga wahyu ayat-ayat Makkiyah juga berupa goncangan-goncangan yang mencekam, menyala-menyala seperti api yang memberi tanda bahaya disertai argumentasi sangat […]

Read more ›