Tag: Shahabiyyah

Mengenal Lebih dalam Umamah binti Abu al-Ash, Cucu Perempuan Rasulullah

Mengenal Lebih dalam Umamah binti Abu al-Ash, Cucu Perempuan Rasulullah

Umamah binti Abu al-Ash merupakan salah seorang cucu kesayangan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau pernah menggendongnya tatkala shalat. Sehingga kita pun tahu tata cara shalat sambil menggendong bayi. Berikut ini kisah singkat tentang keluarga nabi ini…..  

Read more ›
Asma’ Bintu Abu Bakar: Sikapnya yang Penuh Iman dalam Kehidupan Penuh Derita

Asma’ Bintu Abu Bakar: Sikapnya yang Penuh Iman dalam Kehidupan Penuh Derita

Asma’ memberikan contoh yang mulia untuk para wanita muslimah secara keseluruhan, dalam bersabar ketika berada dalam kehidupan yang penuh kekurangan…….

Read more ›
Hamnah binti Jahsy: Cobaan Besar dalam Hidupnya Tidak Buat Ia Patah Semangat

Hamnah binti Jahsy: Cobaan Besar dalam Hidupnya Tidak Buat Ia Patah Semangat

Pertempuran usai. Rasulullah saw beserta pasukan kembali ke Madinah. Para wanita menanti-nanti dengan penuh harap dan tanya, bagaimana keadaan ayah, suami, anak, atau kerabat mereka yang turut berjihad. Tak ada yang mendapatkan berita hingga mereka menghadap Rasulullah saw secara langsung. Kepada beliau mereka bertanya dan beliau memberi jawaban. Kepada sepupunya, […]

Read more ›
20 Shahabiyah Rasulullah SAW yang Asing di Telinga Kita

20 Shahabiyah Rasulullah SAW yang Asing di Telinga Kita

Jika menyebut para shahabiyah Rasulullah SAW tentu Anda akrab dengan nama-nama Asma binti Abu Bakar, Asma Binti Umais, Sumayyah binti Khayyath dan sebagainya. Lalu, bagaimana dengan para shahabiyah yang jarang Anda dengar namanya?  

Read more ›
Shafiyyah binti Abdul Muththalib: Bibi Rasulullah yang Seorang Penunggang Kuda

Shafiyyah binti Abdul Muththalib: Bibi Rasulullah yang Seorang Penunggang Kuda

Tatkala takdir Allah menghendaki kaum muslimin terpukul mundur karena pasukan pemanah menyalahi perintah Rasul Shallallahu ‘alaihi wassalam sebagai panglima, maka banyak pasukan yang berpencar dari Rasullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. Namun, Shafiyyah tetap berdiri dengan berani, sedangkan di tangannya menggenggam tongkat dan beliau pukul wajah orang-orang yang mudurdari peperangan seraya berkata, […]

Read more ›