Tag: Setan

Inilah Pedoman Ahlussunah untuk Memahami Segala Perkara Tentang Setan

Inilah Pedoman Ahlussunah untuk Memahami Segala Perkara Tentang Setan

“Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam,” maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perin-tah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku sedang mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah (Iblis itu) sebagai pengganti (Allah) bagi orang […]

Read more ›
Tujuan Utama Setan Menyesatkan Manusia

Tujuan Utama Setan Menyesatkan Manusia

Di antara sebab terbesar batalnya Islam seseorang adalah berbuat syirik kepada Allah Ta’ala. Yaitu dengan beribadah kepada selain Allah Ta’ala, di samping juga beribadah kepada Allah, seperti bernadzar kepada selain Allah, bersujud kepada selain Allah, atau meminta pertolongan kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang bisa memenuhinya kecuali […]

Read more ›