Tag: Salafus Shalih

Al-Laits bin Sa’ad: Kecerdasaan yang Berbalutkan Rasa Khauf kepada Allah

Al-Laits bin Sa’ad: Kecerdasaan yang Berbalutkan Rasa Khauf kepada Allah

 “Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Rabbnya ada dua surga.” (QS. Ar-Rahman: 46)

Read more ›
Zaid Bin Tsabit: Sang Penerjemah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam

Zaid Bin Tsabit: Sang Penerjemah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam

Zaid bin Tsabit radhiallahu ‘anhu adalah seorang sahabat Anshar. Ia dipilih sebagai ketua tim pembukuan Alquran di Abu Bakar dan di zaman Utsman bin Affan. Amanah yang besar itu tentu menunjukkan sebesar apa kapasitas dan kedudukan beliau dalam Islam dan sejarah umat Islam……  

Read more ›
Ahmad Tagudar, Raja Mongol Pertama Yang Memeluk Islam

Ahmad Tagudar, Raja Mongol Pertama Yang Memeluk Islam

Kalau kita merenungkan tentang hidayah Allah, kadang kita mendapatkan sesuatu yang unik dan ajaib. Seorang rasul Ulul Azhmi seperti Nabi Nuh, tapi anak beliau kufur kepada Allah. Di sisi lain, seorang pembantai jutaan kaum muslimin seperti Hulagu Khan, memiliki anak yang seorang mujahid yang berperang di jalan Allah. Padahal kita […]

Read more ›
Ibnu Jarir Ath-Thabari: Sosok Ahli Tafsir yang Disiplin Waktu

Ibnu Jarir Ath-Thabari: Sosok Ahli Tafsir yang Disiplin Waktu

Sementara itu menurut muridnya yang lain yakni al-Farghani menceritakan di dalam kitabnya yang terkenal dengan nama ash-Shilah, sebuah pengantar kitab mengenai Sejarah Ibnu Jarir, bahwa terdapat sekelompok murid Ibnu Jarir yang berusaha menghitung seberapa banyak karya yang dihasilkannya setiap hari. Sepanjang hidupnya beliau sibuk dengan tulis menulis dimulai sejak usia […]

Read more ›
Syaikh Abdul Qaidr Al-Jailani: Kesabaran dalam Menuntut Ilmu yang Luar Biasa

Syaikh Abdul Qaidr Al-Jailani: Kesabaran dalam Menuntut Ilmu yang Luar Biasa

Al-Hafizh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata dalam kitabnya Dzailu Thabaqatil Hanabilah,I:298, tentang  biografi Imam Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah (wafat tahun 561 H.), “Syaikh Abdul Qadir berkata, “Aku memunguti selada, sisa-sisa sayuran dan daun carob dari tepi kali dan sungai. Kesulitan yang menimpaku karena melambungnya harga yang terjadi di Baghdad […]

Read more ›
Zabidah; Model Istri Khalifah, Teladan Bagi Umat

Zabidah; Model Istri Khalifah, Teladan Bagi Umat

Putra pamannya, Harun ar-Rasyid itu baru saja kembali bersama ayahnya, khalifah al-Mahdi dari medan perang setelah berhasil menaklukkan pasukan Romawi. Yang pasti, tak berapa lama lagi akan tercetus dua kegembiraan; kegembiraan atas kemenangan melawan musuh, dan kegembiraan karena menikah dengan ar-Rasyid…

Read more ›
Teman Abdul Wahid bin Zaid: Muda, Kaya Raya, Syahid, Masuk Surga Bersama Al-Aina

Teman Abdul Wahid bin Zaid: Muda, Kaya Raya, Syahid, Masuk Surga Bersama Al-Aina

Anak muda itu berkata, “Sesungguhnya aku tadi sempat mengantuk dan tertidur sebentar.” Kemudian kulihat seakan-akan ada seseorang yang mendatangiku. Laki-laki itu berkata kepadaku, “Pergilah menuju al-Aina al-Mardhiyyah.” Dia kemudian membawaku menuju sebuah taman yang di dalamnya terdapat sungai yang alirannya terbuat dari air yang tidak berubah bau dan rasanya. Di […]

Read more ›
Zainul Abidin Ali bin Husein bin Ali bin Abi Thalib: Seorang Thabi’in yang Mulia

Zainul Abidin Ali bin Husein bin Ali bin Abi Thalib: Seorang Thabi’in yang Mulia

Menginjak usia remaja, Ali bin Husein sangat tekun dan antusias menuntut ilmu. Madrasah pertama beliau adalah rumahnya sendiri, rumah yang paling mulia dan gurunya pun ayahandanya sendiri. Madrasah yang kedua adalah Masjid Nabawi asy-Syarif yang ramai dikunjungi sisa-sisa shahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan generasi pertama tabi’in…  

Read more ›
Shalahuddin al-Ayyubi: Seorang Panglima Penakhlukan Andalusia

Shalahuddin al-Ayyubi: Seorang Panglima Penakhlukan Andalusia

Kali ini kita akan bercerita tentang seorang laki-laki mulia dan memiliki peranan yang besar dalam sejarah Islam, seorang panglima Islam, serta kebanggaan suku Kurdi, ia adalah Shalahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Syadi atau yang lebih dikenal dengan Shalahuddin al-Ayyubi atau juga Saladin. Ia adalah seorang laki-laki yang mungkin sebanding […]

Read more ›
Thawus bin Kaisan: Seorang Penasihat yang Lurus

Thawus bin Kaisan: Seorang Penasihat yang Lurus

Ketika beliau merasa bahwa Amirul Mukminin sudah mendapatkan keterangan yang diperlukan dan tak ada lagi yang dipertanyakan, Thawus berkata dalam hati, “Ini adalah majelis yang kelak engkau akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, wahai Thawus.”  

Read more ›