Tag: Pemimpin Adil

Syahid Kematian yang Menimpa Para Pemimpin yang Adil dan Bijaksana

Syahid Kematian yang Menimpa Para Pemimpin yang Adil dan Bijaksana

Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali) adalah contoh para pemimpin teradil di muka bumi ini, setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Merekalah para pemimpin yang disebut oleh Nabi sebagai pemimpin yang mendapatkan bimbingan Allah. Pemimpin yang menerapkan syariat Islam dengan utuh dan adil terhadap rakyatnya. Keadilannya, tidak pernah dijumpai dalam […]

Read more ›
Umar bin Abdul Aziz: Pemimpin yang Mencintai Rakyatnya Melebihi Dirinya

Umar bin Abdul Aziz: Pemimpin yang Mencintai Rakyatnya Melebihi Dirinya

Ashim menikahi anak perempuan yang bertaqwa dan berbakti itu.Kedua suami-isteri itu menjalani kehidupannya. Lalu, Allah azza wa jalla menakdirkan keduanya mempunyai seorang anak, anak wanita yang diberi nama Layla. Anak perempuan begitu cantik dan lembut. Selanjutnya, Layla menapaki kehidupan, dan mendapat asuhan dan bimbingan dari kedua orang tuanya, yang shaleh, […]

Read more ›