Para Ulama Sikapi Bahaya Dosa Pandangan Mata

Aku peroleh untuk hatiku satu pandangan yang menyenangkan mataku Namun ternyata pandangan itu menjadi kesengsaraan dan bencana bagiku Tidaklah berlalu padaku sesuatu yang lebih berbahaya daripada hawa nafsu Maha Suci lagi Maha Tinggi Dzat yang telah menciptakan hawa nafsu (Adhwa`ul Bayan, Al-Imam Asy-Syinqithi, 6/191)  

Read more ›