Tag: Kisah Teladan

Kisah Teladan Ummu Sinan : Mujahidah Pecinta Akhirat

Kisah Teladan Ummu Sinan : Mujahidah Pecinta Akhirat

Ummu Sinan, seorang mujahidah masa Rasulullah yang senantiasa melibatkan diri dalam berbagai peristiwa bersama Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam, baik semasa aman maupun dalam berbagai perang…

Read more ›
Khadijah Binti Khuwailid: Ummul Mukminin yang Mendapat Salam dari Allah Ta’ala

Khadijah Binti Khuwailid: Ummul Mukminin yang Mendapat Salam dari Allah Ta’ala

Khadijah binti Khuwailid. Ibu orang-orang mukmin, Istri yang setia dan patuh, yang senantiasa berbuat baik kepada suaminya, yang membantunya ketika bertahannuts (menyepi) sebelum diangkat menjadi nabi, yang meneguhkan hati dan membenarkannya, yang mendahului orang lain untuk mengimani risalahnya, yang membantunya dan membantu seluruh kaum muslimin dengan jiwanya, hartanya dan keluarganya….  

Read more ›
Cerminan Wanita Shalihah, Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha

Cerminan Wanita Shalihah, Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha

“Tidak ada seorang muslim yang ditimpa suatu musibah lalu mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, ‘Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala disebabkan oleh musibah yang menimpaku dan berilah pengganti untukku yang lebih baik daripadanya,” melainkan Allah pasti memberinya pengganti yang lebih […]

Read more ›
Meneladani Ummu Sulaim: Ibunda Anas Bin Malik -Radiallahuanhu-

Meneladani Ummu Sulaim: Ibunda Anas Bin Malik -Radiallahuanhu-

Anas adalah satu dari tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dialah sahabat terakhir yang wafat di Bashrah setelah berumur lebih dari seratus tahun….

Read more ›