Tag: Khutbah

Inilah Khutbah Rasulullah Ketika Menyambut Bulan Ramadhan!

Inilah Khutbah Rasulullah Ketika Menyambut Bulan Ramadhan!

Di bulan ini nafas-nafasmu menjadi tasbih, amal-amalmu diterima dan doa-doamu diijabah. Bermohonlah kepada Allah Rabbmu dengan niat yang tulus dan hati yang suci agar Allah membimbingmu untuk melakukan shiyam dan membaca Kitab-Nya. Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah di bulan yang agung ini. Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu […]

Read more ›
Khutbah Jum’at: Inilah Sifat-Sifat Orang Munafik yang Harus Kita Waspadai

Khutbah Jum’at: Inilah Sifat-Sifat Orang Munafik yang Harus Kita Waspadai

“Di antara manusia ada yang mengatakan: “Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian,” pada hal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.” (QS. Al-Baqarah: 8-9)….    

Read more ›
Khutbah Jum’at: Kesurupan dalam Tinjauan Akidah Islamiyyah

Khutbah Jum’at: Kesurupan dalam Tinjauan Akidah Islamiyyah

Di antara perkara gaib yang diceritakan dalam Alquran dan sunnah yang shahihah adalah tentang keberadaan makhluk gaib seperti Jin dan Malaikat. Allah ‘Azza wa Jalla menceritakan tentang asal-muasal penciptaan kedua jenis makhluk tersebut dan sifat mereka masing-masing. Kedua alam tersebut memilki kekhususan sendiri-sendiri, meskipun ada sisi kesamaan dalam beberapa hal. […]

Read more ›
Khutbah Jumat: Meneladani Kesabaran Nabi Ayyub

Khutbah Jumat: Meneladani Kesabaran Nabi Ayyub

Allah juga memberikan kepada beliau karunia berupa keluarga dan anak laki-laki dan perempuan. Ayyub sangat terkenal sebagai orang yang baik, bertakwa, dan menyayangi orang miskin. Beliau juga biasa memberi makan orang miskin, menyantuni janda, anak yatim, kaum dhuafa dan ibnu sabil (orang yang terputus perjalanan). Beliau adalah orang yang rajin […]

Read more ›
Khutbah Idul Fitri: Mengambil Pelajaran dari Ramadhan

Khutbah Idul Fitri: Mengambil Pelajaran dari Ramadhan

“Hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail (shalat malam) karena shalat amalan adalah kebiasaan orang sholih sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat pada Allah. Shalat malam dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. ” (Lihat Al Irwa’ no. 452, hasan). Namun demikianlah sebagian orang malah memperlakukan orang sholeh melampaui batas sampai-sampai mencapai tingkatan […]

Read more ›
Khutbah Idul Adha: Dua Ibadah Besar di Idul Adha

Khutbah Idul Adha: Dua Ibadah Besar di Idul Adha

“Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).” (QS. Al Hajj: 29)…  

Read more ›
Khutbah Idul Fitri: Gemar Melakukan Dosa Besar, Bagaimana Bisa Meraih Kemenangan?

Khutbah Idul Fitri: Gemar Melakukan Dosa Besar, Bagaimana Bisa Meraih Kemenangan?

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwaitulah yang paling baik.” (QS. Al A’raf: 26)….

Read more ›
Khutbah Idul Fitri: Bagi yang Berubah Jadi Baik Selepas Ramadhan

Khutbah Idul Fitri: Bagi yang Berubah Jadi Baik Selepas Ramadhan

“Para Nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat (kokoh), maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan […]

Read more ›
Khutbah Idul Adha: Mengambil Tujuh Pelajaran dari Hari Arafah

Khutbah Idul Adha: Mengambil Tujuh Pelajaran dari Hari Arafah

“Puasa Arafah (9 Dzulhijjah) dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura (10 Muharram) akan menghapuskan dosa setahun yang lalu.” (HR. Muslim no. 1162)…..  

Read more ›
Khutbah Idul Fitri: Tetap Istiqamah Selepas Bulan Ramadhan

Khutbah Idul Fitri: Tetap Istiqamah Selepas Bulan Ramadhan

“Wahai Rasulullah kenapa engkau lebih sering berdo’a dengan do’a, ’Ya muqollibal quluub tsabbit qolbii ‘ala diinik (Wahai Dzat yang Maha Membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu)’. ”…..

Read more ›