Seorang Muslim Dilarang Membuang Air Besar/Kecil Ditempat Tergenangnya Air

Tempat tergenang air tidak boleh dijadikan tempat pembuangan air…..  

Read more ›