Tag: KB

Bolehkah Ikut KB dalam Pandangan Syariat Islam?

Bolehkah Ikut KB dalam Pandangan Syariat Islam?

Memang cara yang dikenal islam pada masa Rasulullah saw untuk mencegah dan menjarangkan kelahiran adalah dengan cara azal atau menumpahkan sperma di luar rahim ketika terasa akan keluar, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Jabir,”Kami dahulu melakukan azal pada masa Rasulullah saw sedangkan Al Qur’an masih turun.” (HR. Bukhrori)

Read more ›
Meneropong Lebih dalam Perihal KB dalam Pandangan Syari’at Islam

Meneropong Lebih dalam Perihal KB dalam Pandangan Syari’at Islam

Sekarang ini beban kehidupan semakin berat, sementara lahan untuk tempat tinggal semakin sempit. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap Keluarga Berencana (KB)?

Read more ›
Pandangan Islam Terkait Hukum Pembatasan Kelahiran (KB)

Pandangan Islam Terkait Hukum Pembatasan Kelahiran (KB)

Sebenarnya kita membutuhkan umat yang banyak, baik untuk beribadah kepada Allah, berjihad, dan membela umat Islam dari tipu daya musuh yang ingin menghancurkan mereka. Segala macam obat-obatan untuk membatasi kelahiran harus dihindari penggunaannya, kecuali dalam kondisi darurat; seperti wanita mempunyai gangguan rahim atau penyakit lainnya yang mengganggu kehamilan….

Read more ›