Tag: Kajian Hikmah

Umar bin Khattab: Orang Yang Selalu Menepati Ucapannya

Umar bin Khattab: Orang Yang Selalu Menepati Ucapannya

Kapan engkau akan menghisab dirimu, yang sudah penuh dengan lumuran dosa, dan pengadilan (hisab) dari Allah Rabbul alamin, pasti akan tiba. Tidak ada satupun manusia di alam raya ini, nanti dapat selamat dari pengadilan dan janji Allah Rabbul Aziz ini.

Read more ›
Jangan Engkau Tukar Akhirat dengan Dunia yang tak ada Harganya

Jangan Engkau Tukar Akhirat dengan Dunia yang tak ada Harganya

Aku berwasiat kepada kalian dengan takwa kepada Allah. Hal terbaikyang aku wasiatkan kepada seorang muslim adalah mendorongnya agar beramal demi akhirat dan menyuruhnya bertakwa kepada Allah. Takutlah kepada hal yang telah diperingatkan-Nya kepada kalian. Tidak ada nasihat yang lebih afdhal dari pada itu. Tidak ada peringatan yang lebih baik daripada […]

Read more ›
Kisah Para Penyembah Patung di Lautan yang Mendapat Hidayah

Kisah Para Penyembah Patung di Lautan yang Mendapat Hidayah

Lalu dia bertanya, “Adapun kalian, apa yang kalian sembah?” Mereka menjawab, “ Kami menyembah Allah yang memiliki singgasana dilangit, kerajaan di bumi, dimana kehidupan dan kematian ada di ketetapan-Nya.”

Read more ›
Berkumpul dengan Pecinta Dunia Akan Membuat Penat

Berkumpul dengan Pecinta Dunia Akan Membuat Penat

Seusai menatap mereka, tabi’in agung ini berkata,” Subhanallah tahukah kalian, permisalan antara diriku dan kalian? Yaitu seperti seseorang yang tertimpa hujan yang sangat lebat. Ketika ia menoleh dilihatnya dua pintu rumah yang sangat besar, lalu ia berucap, ”Sebaiknya aku masuk rumah ini hingga hujan reda”. Lalu ia masuk, ternyata rumah […]

Read more ›
Ungkapan Sahabat Ali bin Abi Thalib: Sedikitnya Terasa Banyak

Ungkapan Sahabat Ali bin Abi Thalib: Sedikitnya Terasa Banyak

Ungkapan-ungkapan Nabi, para sahabat dan ulama, seringkali kita rasakan kedalaman maknanya yang amat berguna bagi kita bila kita menghayatinya. Salah seorang sahabat Nabi, bahkan menjadi menantu beliau yang kata-katanya mengandung hikmah yang dalam adalah Ali bin Abi Thalib.

Read more ›
Jadilah Burung Ababil yang Menghancurkan Pasukan Abrahah

Jadilah Burung Ababil yang Menghancurkan Pasukan Abrahah

Semua orang pasti tau kisah Abrahah. Allah mengabadikannya dalam surat Al-Fiil. Tekad Abrahah untuk menghancurkan ka’bah begitu membuncah. Raja asal Yaman ini bahkan membawa serta pasukan gajah; simbol kedigdayaan sebuah kekuatan kala itu. Tak lupa, sebelum operasi penghancuran ka’bah diwujudkan, Abrahah nyambi merampas 200 ekor onta milik Abdul Muthallib, yang […]

Read more ›
Kisah Persahabatan Antara Penduduk Jannah dan Penduduk Neraka

Kisah Persahabatan Antara Penduduk Jannah dan Penduduk Neraka

Furat bin Tha’labah berkata, “Ada dua orang yang bermitra dan telah mengumpulkan delapan ribu dinar. Satunya memiliki keterampilan dan satunya lagi tidak. Orang yang memiliki keterampilan berkata kepada mitranya, ‘Kamu tidak memiliki keterampilan. Oleh karenanya, aku akan membagi uang denganmu lalu aku akan meninggalkanmu.’ Masing-masing mendapatkan bagian empat ribu dinar…. […]

Read more ›