Imam Syafi’i: Sang Pembela Sunnah dan Penjaga Qur’an Sejak Tujuh Tahun

Nama dan Nasab Beliau bernama Muhammad dengan kunyah Abu Abdillah. Nasab beliau secara lengkap adalah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin ‘Utsman bin Syafi’ bin as-Saib bin ‘Ubayd …

Read more ›