Tag: Ikhlash

Cara Menghadapi Musibah yang Menimpa Kita dengan Ikhlas

Cara Menghadapi Musibah yang Menimpa Kita dengan Ikhlas

Dan tidaklah suatu musibah menimpa seseorang kecuali sebagai ujian baginya untuk memisahkan orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah swt dari orang-orang yang dusta didalam keimanannya. Dan tidaklah seorang mukmin diuji oleh Allah swt kecuali sesuai dengan kadar keimanan yang dimilikinya, semakin tinggi keimanan seseorang maka akan semakin banyak ujian yang […]

Read more ›
Antara Ikhlas Mengharap Ridla Allah dan Mengharap Surga

Antara Ikhlas Mengharap Ridla Allah dan Mengharap Surga

Sesungguhnya mengharapkan pahala dari Allah swt, mengharapkan surga-Nya serta takut akan murka dan adzab-Nya tidaklah bertentangan dengan keikhlasan sama sekali bahkan hal itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang shaleh, ibadah orang-orang yang dekat dengan Allah swt dari kalangan para Nabi dan Rasul serta orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari akhir.

Read more ›
Ikhlash Diperlukan Dalam Berdakwah di Jalan Allah

Ikhlash Diperlukan Dalam Berdakwah di Jalan Allah

Begitu pentingnya masalah ikhlash ini, sampai-sampai Imam Nawawi rahimahullah meletakkan hadits di atas pada hadits pertama dalam kitab beliau Al-Arba’in An-Nawawiyyah dan Riyadhush Shalihin. Demikian pula Syaikh Fuad Abdul Baqi menempatkannya sebagai hadits di bagian awal dalam kitab beliau Al-Lu’lu’ wal-Marjan, yang merupakan kompilasi hadits yang disepakati oleh Imam Bukhari […]

Read more ›