Idul Ghadir: Hari Raya Syiah yang Begitu Diagung-Agungkan Oleh Mereka!

Kemudian ada salah satu tokoh syiah, yang digelari dengan al-Marja’ ad-Dini al-A’la (rujukan tertinggi masalah agama), Sayid Muhammad al-Husaini as-Syirazi, menulis sebuah buku yang berjudul: Idul Ghadir, A’dzamu al-A’yad fi al-Islam (Idul Ghadir: Hari Raya Terbesar dalam Islam). Buku itu diterbitkan oleh Haiah Ilmiah fi Hauzah Ar Rasul Al A’zham […]

Read more ›