Tag: Budak

Seorang Budak Wanita yang Berzina Ia Sangat Hina dan Hendaknya Dijual Bahkan dengan Harga Paling Rendah!

Seorang Budak Wanita yang Berzina Ia Sangat Hina dan Hendaknya Dijual Bahkan dengan Harga Paling Rendah!

Fitnah syahwat, khususnya perzinahaan telah merangkap semua lapis masyarakat…..  

Read more ›
Sejarah Dan Asal-Usul Riqq (Perbudakan) Serta Hukumnya

Sejarah Dan Asal-Usul Riqq (Perbudakan) Serta Hukumnya

Riqq (Perbudakan) sudah dikenal manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu, dan telah dijumpai di kalangan bangsa-bangsa kuno seperti : Mesir, Cina, India, Yunani dan Romawi, juga hal itu disebutkan dalam kitab-kitab samawi seperti Taurat dan Injil.

Read more ›
Shafiyah: Budak Abu Bakar yang Menjadi Orang Mulia

Shafiyah: Budak Abu Bakar yang Menjadi Orang Mulia

Islam menjadikan seorang budak menjadi mulia. Tidak ada agama yang dapat memuliakan budak, kecuali Islam. Orang yang mula-mula hina menjadi mulia. Islam telah mengubah kehidupan. Islam telah menjadikan sesuatu yang hina menjadi mulia.

Read more ›