Tag: Berbohong

Dusta Pangkal Segala Petaka di Dunia dan Akhirat

Dusta Pangkal Segala Petaka di Dunia dan Akhirat

Kejujuran hendaknya tidak menjadi barang langka. Itulah dambaan setiap muslim yang fitrahnya lurus. Jika kejujuran mewarnai kehidupan setiap muslim, niscaya kebaikan akan menerangi dunia. Kaum Muslimin, pelaku kejujuran adalah calon-calon penghuni surga, tempat kebahagiaan abadi yang jauh lebih baik dari dunia.

Read more ›
Inilah Tiga Perkara Dimana Kita Diperbolehkan Berbohong Didalamnya!

Inilah Tiga Perkara Dimana Kita Diperbolehkan Berbohong Didalamnya!

Tahukah anda, bahwa sesungguhnya melakukan kebohongan diperbolehkan dalam tiga perkara ini saja….

Read more ›
Seorang Muslim Tidak Mungkin Berbohong, Karena Jika Berbohong Hilanglah Muslimnya

Seorang Muslim Tidak Mungkin Berbohong, Karena Jika Berbohong Hilanglah Muslimnya

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Shafwan bin Sulaim berkata; “Ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, “Apakah seorang mukmin bisa menjadi penakut?” Beliau menjawab: ‘Ya.” Kemudian ditanya lagi; “Apakah seorang mukmin bisa menjadi bakhil?” Beliau menjawab: “Ya.” Lalu ditanyakan lagi; “Apakah seorang mukmin bisa menjadi pembohong?” Beliau menjawab: “Tidak.” (HR. Imam […]

Read more ›
Khutbah Jum’at: Berhati-hatilah, Sumpah Dusta Bisa Menjadi Penyebab Masuk Neraka!

Khutbah Jum’at: Berhati-hatilah, Sumpah Dusta Bisa Menjadi Penyebab Masuk Neraka!

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. […]

Read more ›
Sesungguhnya Berdusta Bukanlah Ciri Kaum Mukminin!

Sesungguhnya Berdusta Bukanlah Ciri Kaum Mukminin!

Tinggalkanlah dusta …. “Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan.” (HR. Bukhari no. 1903)…

Read more ›