Tag: Amanah

Umar bin Khattab dan Dua Pemuda: Inilah Akhlaq Muslim Sejati

Umar bin Khattab dan Dua Pemuda: Inilah Akhlaq Muslim Sejati

“Supaya jangan sampai ada yang katakan di kalangan muslimin tak ada lagi ksatria tepat janji.” ujar terdakwa itu dalam senyum…

Read more ›
Pegawai Yang Amanah : Harus Memiliki Sifat Iffah Dan Bersih Dari Menerima Sogokan Dan Hadiah

Pegawai Yang Amanah : Harus Memiliki Sifat Iffah Dan Bersih Dari Menerima Sogokan Dan Hadiah

Sebagaimana seorang pegawai atau karyawan apabila ia punya kebutuhan pada yang lain, orang lain itu wajib memperlakukannya dengan mu’amalah yang baik. Maka wajib pula atasnya untuk memperlakukan orang lain dengan mu’amalah hasanah (perlakuan yang baik).

Read more ›
Pegawai Yang Amanah : Menjaga Jam Kerja Untuk Kepentingan Pekerjaan

Pegawai Yang Amanah : Menjaga Jam Kerja Untuk Kepentingan Pekerjaan

“Tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah kamu menghianati orang yang mengkhianatimu” [Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlussunnan]

Read more ›
Siapakah Orang yang Paling Layak Diberi Amanah?

Siapakah Orang yang Paling Layak Diberi Amanah?

Amanah adalah sifat mulia. Sehingga amat disayangkan jika kaum Muslimin kehilangan sifat mulia ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta’ala dan RasulNya Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah,

Read more ›
Menyampaikan Kebaikan Dan Melaksanakan Amanat adalah Kewajiban

Menyampaikan Kebaikan Dan Melaksanakan Amanat adalah Kewajiban

Pertama, yang disyari’atkan atas setiap muslim dan muslimah adalah menyampaikan apa-apa yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta’ala tatkala mendengar kebaikan

Read more ›
Celakalah Bagi Mereka yang Enggan Menunaikan Amanah dan Akad-akad yang Terikat Padanya!

Celakalah Bagi Mereka yang Enggan Menunaikan Amanah dan Akad-akad yang Terikat Padanya!

Mudah bagi seseorang menyanggupi sebuah amanah dan akad, tapi sangat lebih mudah ia untuk menghinatinya. Dan, celakalah bagi orang-orang yang tidak menepati janji dan akad-akadnya….  

Read more ›
Tafsir Quran: Manusia Memikul Amanah Terbesar

Tafsir Quran: Manusia Memikul Amanah Terbesar

Manusia mengenal Allah dengan nalar dan perasaannya, menemukan petunjuk kepada undang-undang-Nya melalui perenungan dan pengamatan, berbuat mengikuti undang-undang dengan usaha dan jerih payahnya, menaati Allah dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, menahan tendensi penyimpangan, melawan egonya dan syahwatnya dengan upayanya. Di setiap tindakan ini ini, manusia didasari keinginan, sadar, dan memilih […]

Read more ›
Berlelah-lelahlah, Sungguh Manisnya Hidup Itu Terasa setelah Lelah Berjuang

Berlelah-lelahlah, Sungguh Manisnya Hidup Itu Terasa setelah Lelah Berjuang

Biji emas bagai tanah biasa sebelum digali dari tambang
. Setelah diolah dan ditambang, manusia ramai memperebutkannya….  

Read more ›
Mengikat Hati Kawan dengan Amanah

Mengikat Hati Kawan dengan Amanah

Kesan yang kita rasakan saat bermuamalah dengan orang yang amanah, jauh lebih mendalam dari pada mendengar sepuluh kali ceramah. Namun sayangnya, sifat amanah hari ini sangat jarang dijumpai. Amanah -sebagaimana sabda Nabi- adalah sifat yang pertama kali dicabut dari umat ini…

Read more ›
Amanah itu Langka

Amanah itu Langka

Para pedagang tadi bukanlah ulama. Dan kalaupun ada yang berilmu di antara mereka, paling hanya satu-dua. Mereka tak pandai berceramah dan memberi pengajian. Lagi pula, untuk apa berceramah? Toh masyarakat Indonesia takkan faham dengan bahasa mereka. Akan tetapi, sikap amanah mereka dalam berniaga demikian mengesankan. Akhlak mereka dalam berdagang sungguh […]

Read more ›