Tag: Adzab

Jika Ingin Terhindar dari Adzab Allah Maka Bertaqwalah

Jika Ingin Terhindar dari Adzab Allah Maka Bertaqwalah

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.(Al A;raf : 96)…

Read more ›
Ketika Manusia Dibangkitkan dari Kuburannya

Ketika Manusia Dibangkitkan dari Kuburannya

Tiupan Sangsakala pertama berfungsi sebagai tiupan yang mengejutkan dan membuat pingsan semua makhluk, baik yang di langit maupun di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah Ta’ala. Sedangkan tiupan kedua berfungsi untuk membangkitkan semua makhluk dari kuburnya. Setelah tiupan yang kedua ini, bangkitlah manusia dari liang kuburnya untuk menghadap Rabb semesta alam.

Read more ›