KAJIAN, Hikmah — March 16, 2018 at 20:03

Jangan Salah, Inilah Sesuatu yang Paling Mahal di Dunia!

by
Jangan Salah, Inilah Sesuatu yang Paling Mahal di Dunia!

Dikatakan kepada Daud Ath-Thai, “Engkau belum menyisir rambutmu.”….

Dikatakan kepada salah seorang dari mereka, “Kemarilah, kita berbincang-bincang!”

Dia berkata, “Kalau begitu, tahanlah perputaran matahari!”

Berbincang-bincang dianggap oleh mereka sebagai perbuatan yang sia-sia dan menyia-nyiakan usia.

Dikatakan kepada Daud Ath-Thai, “Engkau belum menyisir rambutmu.”

Daud berkata, “Aku tidak punya waktu luang.”

Dikatakan pula kepada salah seorang dari mereka, “Dia bagaikan menghadapi kematian.”

Dia menjawab, “Tidak! Akan tetapi, ruhku seakan-akan sedang diusir.”

Dikatakan kepada Ar-Rabi’ bin Khutsaim, “Mengapa engkau tidak duduk bersandar?”

Dia menjawab, “Tidak ada yang duduk bersandar kecuali orang yang merasa aman, sementara aku sedang dalam ketakutan.”

Mereka bertanya lagi, “Lantas, kapan engkau merasa aman?”

Dia menjawab, “Jika aku telah melewati shirâth!”


Sumber: https://www.kiblat.net/2016/12/29/sesuatu-yang-paling-mahal-di-dunia-ini-2/