Tag: ziarah kubur

Inilah Adab Dalam Berziarah Kubur

Inilah Adab Dalam Berziarah Kubur

Setelah mati, seorang hamba hanya tinggal memetik apa yang selama ini ia tanam di dunia, tidak ada kesempatan kedua untuk menambah amal. jika kebaikan yang ia tanam, itulah yang akan ia panen. Jika keburukan yang ia tanam, maka dialah yang akan merasakannya sendiri.

Read more ›
Hukum Melakukan Ziarah Kubur Bagi Wanita Muslimah

Hukum Melakukan Ziarah Kubur Bagi Wanita Muslimah

Wanita adalah saudara kandung lelaki. Maka apa yang dibolehkan bagi lelaki maka dibolehkan pula bagi wanita. Dan apa yang disunnahkan bagi lelaki maka disunnahkan pula bagi wanita, kecuali hal-hal yang dikecualikan oleh dalil yang bersifat khusus.  

Read more ›
Bolehkah Berziarah Kubur ke Kuburan Orang Tua yang Kafir?

Bolehkah Berziarah Kubur ke Kuburan Orang Tua yang Kafir?

  Adapun menziarahi kubur seorang non muslim maka diperbolehkan selama bertujuan untuk mengambil pelajaran, seperti : untuk mengingat mati, ketiadaberdayaan dirinya melawan kematian, bagaimana keadaan dirinya setelah kematian dan sebagainya selama tidak bertujuan untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama, seperti : mendoakan dan memintakan ampunan bagi orang yang ada didalam […]

Read more ›
Bagaimana Hukum Ziarah Kubur Bagi Seorang Wanita?

Bagaimana Hukum Ziarah Kubur Bagi Seorang Wanita?

“Rasulullah saw melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur dan mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan meletakkan lampu.” (HR. Abu Daud dan lainnya)…  

Read more ›
Bagaimana Hukum Kaum Wanita Melakukan Ziarah Kubur?

Bagaimana Hukum Kaum Wanita Melakukan Ziarah Kubur?

Dengan demikian hukum bagi seorang wanita yang menziarahi kuburan adalah makruh yang tidak diharamkan selama tidak menimbulkan fitnah dan kemudharatan baik bagi diri sendiri seperti; menyingkap auratnya, berteriak-teriak, menangis dengan suara kencang, memukuli diri dan lainnya, ataupun membawa fitnah dan mudharat bagi orang lain, dan apabila hal ini terjadi maka […]

Read more ›
Apa Hukumnya Wanita Pergi untuk Berziarah Kubur?

Apa Hukumnya Wanita Pergi untuk Berziarah Kubur?

Bahkan Aisyah sendiri juga bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang harus ia ucapkan ketika ziarah kubur, Rasulullah mengatakan: ”Ucapkankanlah, semoga keselamatan selalu terlimpah kepada penduduk alam ini dari kaum mukminin dan Muslimin. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang yang terdahulu diantara kita dan yang akhir. Dan kami insya allah akan […]

Read more ›
Bolehkah Wanita Haid Pergi Ziarah Kubur?

Bolehkah Wanita Haid Pergi Ziarah Kubur?

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat wanita yang berziarah kubur.” (HR. al-Hakim: 1/374)…  

Read more ›
Bolehkah Memakai Alas Kaki di Kuburan?

Bolehkah Memakai Alas Kaki di Kuburan?

“Wahai orang yang memakai sendal, celaka engkau, lepaslah sendalmu! Lalu orang itu melihat, dan tatkala dia mengetahui (bahwa yang menegurnya adalah) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam maka dia melepas dan melempar sendalnya.” (HR. Abu Daud: 2/72)…

Read more ›
Doa Ziarah Kubur yang Benar dan Sesuai Tuntunan Syari’at!

Doa Ziarah Kubur yang Benar dan Sesuai Tuntunan Syari’at!

“Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari (golongan) orang-orang beriman dan orang-orang Islam, semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang belakangan. Kami insya Allah akan menyusul kalian, saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian.”….

Read more ›
Mengkhususkan Ziarah Kubur Pada Hari Jum’at

Mengkhususkan Ziarah Kubur Pada Hari Jum’at

Hikmah disyariatkannya ziarah kubur untuk mengingatkan kematian dan akhirat sehingga pelakunya menjadi zuhud terhadap dunia. Memang terlihat ada hubungannya ziarah kubur ini dengan kabar akan terjadinya kiamat di hari Jum’at. Namun mengususkannya di hari Jum’at tidak ada dalil shahih yang mendasarinya. Padahal, ziarah kubur termasuk ibadah, tidak diketahui keistemewaan dan […]

Read more ›