Tutorial Ibadah Puasa Wajib dan Puasa Sunnah

Puasa atau Shaum secara bahasa berarti menahan namun secara syariat berarti menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, di dalam islam ada dua macam puasa yaitu puasa wajib pada bulan Ramadhan dan puasa sunnah seperti puasa senin kamis, puasa Daud, dan puasa Arafah.

Read more ›