Tag: Tawasul

Janganlah Anda Menjadikan Kuburan Nabi Sebagai Sesembahan!

Janganlah Anda Menjadikan Kuburan Nabi Sebagai Sesembahan!

Banyak di antara kaum muslimin yang menjadikan kubur Nabi sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta’ala. Mereka berdoa dan melakukan berbagai macam aktivitas ibadah di dekatnya…..

Read more ›
Bolehkah Seorang Muslimin Bertawasul Kepada Nabi Muhammad?

Bolehkah Seorang Muslimin Bertawasul Kepada Nabi Muhammad?

Tidak ada seorang sahabat pun yang meminta-minta kepada Nabi sshallallahu ‘alaihi wa sallam setelah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam meninggal dunia. Bahkan, tatkala kemarau panjang pada zaman Umar, mereka tidak meminta kepada Nabi untuk istisqa` (minta hujan), tetapi mereka meminta kepada Abbad bin Abdul Muthalib dengan doanya, dan Abbad bin […]

Read more ›
Bolehkah Kita Bertawasul Kepada Nabi?

Bolehkah Kita Bertawasul Kepada Nabi?

“Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Subhanahu wa Ta’ala Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (Qs. An-Nisa`: 64)…

Read more ›
Hadits Dhaif (Lemah) dan Maudhu’ (Palsu) seputar Tawasul (2)

Hadits Dhaif (Lemah) dan Maudhu’ (Palsu) seputar Tawasul (2)

Seseorang tidak boleh menulis (hajatnya -pent) pada lembaran kertas kemudian menggantungkannya di sisi kuburan, tidak boleh bagi seseorang menulis di selembar kertas bahwa dia meminta perlindungan kepada si Fulan, kemudian membawa tulisan tersebut ke orang yang melakukannya dan begitu pula amalan-amalan semisal itu yang dilakukan ahli bid’ah dari kalangan ahlil […]

Read more ›
Tawasul Syar’i vs Tawasul Syirik

Tawasul Syar’i vs Tawasul Syirik

Sebagian kaum muslimin salah dalam memahami tawasul. Mereka bertawasul dengan orang-orang shalih dan wali yang sudah mati. Inilah yang mereka anggap sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Padahal hal tersebut dapat menjerumuskan mereka ke lembah kesyirikan.

Read more ›