Tag: Taqwa

Keteguhan Iman adalah Anugrah dan Rahmat dari Allah

Keteguhan Iman adalah Anugrah dan Rahmat dari Allah

Keteguhan iman adalah sebuah anugrah yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang terpilih, dan ini bukti kecintaan Allah kepada hamba-Nya.

Read more ›
Jika Ingin Terhindar dari Adzab Allah Maka Bertaqwalah

Jika Ingin Terhindar dari Adzab Allah Maka Bertaqwalah

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.(Al A;raf : 96)…

Read more ›
Keuntungan yang Didapat Jika Kita Bertaqwa pada Allah

Keuntungan yang Didapat Jika Kita Bertaqwa pada Allah

Diterangkan bahwa Allah akan menghilangkan bahaya dan memberikan jalan keluar bagi orang yang benar-benar bertakwa pada-Nya. Allah akan mendatangkan padanya berbagai manfaat berupa dimudahkannya rizki. Rizki adalah segala sesuatu yang dapat dinikmati oleh manusia. Rizki yang dimaksud di sini adalah rizki dunia dan rizki akhirat.  

Read more ›
Kunci untuk Semua Masalah Kita Adalah Taqwa Kepada Allah

Kunci untuk Semua Masalah Kita Adalah Taqwa Kepada Allah

Islam sudah memberikan jalan hidup yang betul-betul sempurna, dan setiap ada masalah apa saja islam mampu menyelesaikannya, apa pun masalah yang sedang kita hadapi islam sudah menja

Read more ›
Jadilah Wali Allah agar Beruntung Dunia dan Akhirat

Jadilah Wali Allah agar Beruntung Dunia dan Akhirat

Menjadi wali Allah di muka bumi merupakan derajat yang tinggi, namun sesungguhnya derajat itu bias kita dapatkan asal kita bersungguh-sungguh dalam mengejarnya…

Read more ›
Khutbah Jum’at: Allah Mengawasi Perbuatan Hamba-Nya

Khutbah Jum’at: Allah Mengawasi Perbuatan Hamba-Nya

Bertakwalah kepada Allah dalam keramaian maupun saat sendirian. Dalam kondisi terlihat maupun tak terlihat. Karena Allah Rab kita Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Tak ada yang tersembunyi darinya walaupun sebesar dzarrah sekalipun…

Read more ›
Risalah Syawwal: Menjaga Semangat Bulan Ramadhan

Risalah Syawwal: Menjaga Semangat Bulan Ramadhan

Syawal berarti meningkatkan, oleh karena itu setelah bulan Ramadhan seharusnya kita lebih giat lagi dalam beribadah kepada Allah, bukan hanya semangat musiman…

Read more ›
Bertaqwalah Kepada Allah Dimana Saja Kita Berada

Bertaqwalah Kepada Allah Dimana Saja Kita Berada

Allah maha melihat dan mengetahui segala sesuatu yang ada, oleh karena itu hendaklah kita selalu bertaqwa pada Allah dimana saja kita berada…  

Read more ›
Perbekalan Terbaik Menuju Akhirat Adalah Bekal Taqwa

Perbekalan Terbaik Menuju Akhirat Adalah Bekal Taqwa

Suatu perjalanan tentu memerlukan perbekalan yang memadai, dan bekal yang baik untyk menuju akhirat adalah taqwa…  

Read more ›
Makna Ketaqwaan Dalam Ajaran Syariat Agama Islam

Makna Ketaqwaan Dalam Ajaran Syariat Agama Islam

Ketaqwaan merupakan derajat paling mulia di sisi Allah, namun ketaqwaan memiliki makna yang dalam terhadap pelaksanaan ajarn islam.

Read more ›