Tag: Tafsir Quran

Larangan Mengolok-olok Orang Lain atau Kelompok Lain

Larangan Mengolok-olok Orang Lain atau Kelompok Lain

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik…  

Read more ›
Telah Nampak Kerusakan di Darat dan Lautan Akibat Perbuatan Manusia

Telah Nampak Kerusakan di Darat dan Lautan Akibat Perbuatan Manusia

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Ar Rum:41)…

Read more ›
Balasan Bagi Orang yang Melampaui Batas dan Mementingkan Dunia

Balasan Bagi Orang yang Melampaui Batas dan Mementingkan Dunia

Setiap perbuatan kita di dunia akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak, semakin besar dosa semakin beasr pula siksa yang diterima…

Read more ›
Jangan Kira Dosa Kecil Tidak akan Membawa Kita pada Neraka

Jangan Kira Dosa Kecil Tidak akan Membawa Kita pada Neraka

Sebuah surat turun khusus untuk memberitahu dan sekaligus mematahkan pendapat sebagian orang bahwa dosa kecil tidak akan membawa mereka pada neraka, melainkan dosa besarlah yang akan membawa neraka…  

Read more ›
Perumpamaan Orang yang Mencari Pelindung Selain Allah seperti Rumah Laba-Laba yang Lemah

Perumpamaan Orang yang Mencari Pelindung Selain Allah seperti Rumah Laba-Laba yang Lemah

Kita dilarang mengambil selain Allah sebagai pelindung kita, karena sesungguhnya segala kekuatan hanyalah milik Allah dan tentunya Allah adalah sebaik pelindung bagi kita…

Read more ›
Kunci untuk Semua Masalah Kita Adalah Taqwa Kepada Allah

Kunci untuk Semua Masalah Kita Adalah Taqwa Kepada Allah

Islam sudah memberikan jalan hidup yang betul-betul sempurna, dan setiap ada masalah apa saja islam mampu menyelesaikannya, apa pun masalah yang sedang kita hadapi islam sudah menja

Read more ›
Apakah Kita Sudah Menjadi Orang yang Beriman?

Apakah Kita Sudah Menjadi Orang yang Beriman?

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Orang-orang Arab Badui berkata, “Kami telah beriman.” Katakanlah (kepada mereka), “Kamu belum beriman, tetapi katakanlah “Kami telah tunduk (Islam),” karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalmu. Sungguh, Allah Maha […]

Read more ›
Ancaman Allah Bagi Orang yang Durhaka pada Allah dan Rasulnya

Ancaman Allah Bagi Orang yang Durhaka pada Allah dan Rasulnya

Jangan kira Allah membiarkan manusia yang melanggar aturan dan mendurhakai Allah, melainkan Allah telah siapkan azab yang mengerikan bagi mereka…

Read more ›
Orang yang Sabar Allah Janjikan Baginya Masuk ke Surga Bersama Keluarga Besarnya

Orang yang Sabar Allah Janjikan Baginya Masuk ke Surga Bersama Keluarga Besarnya

  Sabar merupakan suatu kata yang mudah diucapkan namun berat dilakukan, tetapi Allah janjikan kepada orang yang sabar berupa surga yang dapat dimasuki bersama nenek moyang, pasangan dan anak cucunya…  

Read more ›
Tafsir Surat Al Qadr (2): Keutamaan Lailatul Qadar

Tafsir Surat Al Qadr (2): Keutamaan Lailatul Qadar

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.” (QS. Al Qadr: 1-5)…

Read more ›