Tag: syirik

Kesyirikan Nyata pada “Pelet” dan “Susuk” Pemikat Hati

Kesyirikan Nyata pada “Pelet” dan “Susuk” Pemikat Hati

“Sesungguhnya mantera-mantera, jimat-jimat dan pelet adalah syirik” (HR. Abu Daud no. 3883, Ibnu Majah no. 3530 dan Ahmad 1: 381. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)….  

Read more ›
Mengambil Ibrah (Pelajaran) dari Ngalap Berkahnya Orang Musyrik

Mengambil Ibrah (Pelajaran) dari Ngalap Berkahnya Orang Musyrik

Tabarruk pada makhluk seperti pada kubur, pohon, batu, manusia yang masih hidup atau telah mati, di mana orang yang bertabarruk ingin mendapatkan barokah dari makhluk tersebut (bukan dari Allah), atau jika bertabarruk dengan makhluk tersebut dapat mendekatkan dirinya pada Allah Ta’ala, atau ingin mendapatkan syafa’at dari makhluk tersebut sebagaimana yang […]

Read more ›
Apa Saja Perbedaan Secara Rinci Mengenai Syirik Besar dan Syirik Kecil?

Apa Saja Perbedaan Secara Rinci Mengenai Syirik Besar dan Syirik Kecil?

bernadzar pada selain Allah, thawaf keliling kubur dan berdo’a meminta pada penghuni kubur, berdo’a pada orang yang sudah mati, mencintai selain Allah sebagaimana kecintaannya pada Allah, meminta perlindungan (isti’adzah) pada selain Allah, menjadikan perantara selain Allah antara dirinya dengan Allah dan bertawakkal padanya….

Read more ›
Sekaten: Kesyirikan yang Menjadi Musibah Besar dan Dahsyat Melebihi Banjir

Sekaten: Kesyirikan yang Menjadi Musibah Besar dan Dahsyat Melebihi Banjir

Iring-iringan ini bermula dari pendopo Ponconiti menuju Masjid Agung di alun-alun utara dengan dikawal oleh prajurit Kraton. Kyai Nogowilogo akan menempati sisi utara dari masjid Agung, sementara Kyai Gunturmadu akan berada di Pagongan sebelah selatan masjid…  

Read more ›
Mengapa Shalawat Nariyah Dilarang dalam Agama Islam?

Mengapa Shalawat Nariyah Dilarang dalam Agama Islam?

beberapa orang ketika diingatkan bahwa shalawat nariyah tidak pernah dikenal dalam islam, dia berontak dan berusaha membela. Bila perlu harus menumpahkan darah, demi shalawat nariyah….  

Read more ›
Bolehkah Kita Beristighasah kepada Orang Mati (Mayit)?

Bolehkah Kita Beristighasah kepada Orang Mati (Mayit)?

“Sesungguhnya, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Dia mengampuni segala jenis dosa selain dari kesyirikan itu, bagi siapa pun yang dikehendaki-Nya.” (Qs. an-Nisa`: 48)

Read more ›
Bolehkah Kita Sebagai Kaum Mukminin Menonton Acara Atraksi/Sihir?

Bolehkah Kita Sebagai Kaum Mukminin Menonton Acara Atraksi/Sihir?

“Orang yang mendatangi penyihir tidak diterima shalatnya selama 40 hari.”…

Read more ›
Ruwatan: Cara syirik Untuk Keselamatan

Ruwatan: Cara syirik Untuk Keselamatan

Islam mengajarkan bahwa hanya Allah yang menguasai kebaikan dan kemudharatan. Hanya Dia yang punya kuasa menurunkan kebaikan  dan menimpakan keburukan kepada hamba-Nya, dan juga menghindarkannya. Apabila ia menghendaki itu menimpa kepada hamba-Nya maka tidak ada yang bisa mengelakkannya. Konsekuensinya, tidak boleh memberikan ibadah kepada selain-Nya dan tidak boleh pula berdoa […]

Read more ›
Shalat 40 Malam Tidak Diterima Karena Datang ke Dukun

Shalat 40 Malam Tidak Diterima Karena Datang ke Dukun

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata, “Maka siapa membenarkan dukun dalam ilmu ghaib (perkara ghaib yang disampaikannya) padahal dia tahu bahwa tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah, maka ia kafir kufur akbar yang mengeluarkan dari agama (Islam). Jika ia jahil dan tidak meyakini bahwa dalam Al-Qur’an ada kedustaan […]

Read more ›
Nikah di Bulan Muharram -Suro- Bawa Berkah, Ini Buktinya!

Nikah di Bulan Muharram -Suro- Bawa Berkah, Ini Buktinya!

Imam Ibnu Katsir berkata, “Berkumpulnya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dengan ‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha pada bulan Syawal menjadi bantahan akan keraguan sebagian orang yang membenci untuk menikah/berkumpul (dengan pasangannya) di antara dua hari raya, takut/khawatir keduanya akan bercerai. Dan ini tidak ada kaitannya.” (Al-Bidayah wa al-Nihayah: 3/253)…

Read more ›