Tag: Qurban

Bolehkan Melakukan Ibadah Qurban untuk Orang yang Sudah Meninggal?

Bolehkan Melakukan Ibadah Qurban untuk Orang yang Sudah Meninggal?

Bolehkah berkurban atas nama mayit? Para ulama berselisih pendapat mengenai keabsahan qurban untuk mayit jika bukan karena wasiat. Dalam madzhab Syafi’i, qurbannya tidak salah kecuali jika ada wasiat dari mayit…

Read more ›
Apakah Boleh Memberikan Jatah (Daging) Khusus Untuk Panitia Qurban?

Apakah Boleh Memberikan Jatah (Daging) Khusus Untuk Panitia Qurban?

Bolehkah membuat makan-makan untuk panitia qurban? Atau panitia qurban dapat jatah khusus dari daging qurban berbeda dengan lainnya?

Read more ›
Bagaimanakah Hukum Syar’i Perihal Menggabungkan Qurban dan Aqiqah?

Bagaimanakah Hukum Syar’i Perihal Menggabungkan Qurban dan Aqiqah?

Apakah boleh menggabungkan kurban (qurban) dan akikah (aqiqah) dengan satu hewan sembelihan?

Read more ›
Apakah Berqurban dengan Cara Berhutang Diperbolehkan dalam Syari’at?

Apakah Berqurban dengan Cara Berhutang Diperbolehkan dalam Syari’at?

“Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi’ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada […]

Read more ›
Adakah Kafarah Bagi Shahibul Qurban yang Melanggar Larangan Potong Kuku dan Rambut?

Adakah Kafarah Bagi Shahibul Qurban yang Melanggar Larangan Potong Kuku dan Rambut?

Jawabnya, jika melakukannya dengan sengaja maka wajib baginya bertaubat kepada Allah dan tidak ada kewajiban apapun baginya (yaitu tidak ada fidyah atau kafarah)….

Read more ›
Inilah Hikmah Besar Mengapa Shahibul Qurban Dilarang Memotong Kuku dan Rambutnya!

Inilah Hikmah Besar Mengapa Shahibul Qurban Dilarang Memotong Kuku dan Rambutnya!

Tidak diragukan lagi bahwa larangan dari Rasulullah shallallahu ‘alaih wa sallam pasti mengandung hikmah. Demikian juga perintah terhadap sesuatu adalah hikmah, hal ini cukuplah menjadi keyakinan setiap orang yang beriman…

Read more ›
Inilah Beberapa Cara Menyembelih Hewan Qurban

Inilah Beberapa Cara Menyembelih Hewan Qurban

Ketika menyembelih beliau mengucapkan nama Allah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kedua kakinya di pipi kedua gibas tersebut (saat menyembelih).

Read more ›
Inilah Syarat Agar Satu Qurban Bisa untuk Sekeluarga

Inilah Syarat Agar Satu Qurban Bisa untuk Sekeluarga

Kolektif dalam pahala qurban tidaklah terbatas. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berqurban untuk seluruh umatnya. Laki-laki yang disebut dalam hadits juga berqurban atas nama dirinya dan keluarganya. Itu menunjukkan bolehnya seseorang berqurban untuk dirinya beserta keluarganya walau anggota keluarganya seratus. Namun berserikat dalam kepemilikan, maka dibatasi sapi dengan tujuh […]

Read more ›
Inilah Tempat-Tempat Terlarang Untuk Menyembelih Hewan Qurban

Inilah Tempat-Tempat Terlarang Untuk Menyembelih Hewan Qurban

Hikmah larangan menyembelih yang ditujukan kepada Allah semata di tempat yang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan syirik.

Read more ›