Nasihat Luqmanul Hakim: Mendidik Anak dengan Hikmah

Luqman adalah Hamba Allah yang sholeh yang mampu mengajarkan anaknya menjadi insan yang mulia, cobalah kita ambil pelajaran dari nasehat Lukman pada anaknya, yang mengajarkan Aqidah dan akhlak-akhlak yang luhur.  

Read more ›