Tag: Nahi Munkar

Nahi Mungkar adalah Ibadah Paling Beresiko bagi Seorang Muslim

Nahi Mungkar adalah Ibadah Paling Beresiko bagi Seorang Muslim

Hendaklah kamu beramar ma’ruf (menyuruh berbuat baik) dan bernahi mungkar (melarang berbuat jahat). Kalau tidak, maka Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu, kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu berdo’a dan tidak dikabulkan (do’a mereka). (HR. Abu Dzar)

Read more ›
Memberantas Kemaksiatan yang Berada di Lingkungan Sekitar Kita

Memberantas Kemaksiatan yang Berada di Lingkungan Sekitar Kita

Bila kita tahu di negeri kita, daerah kita dan kampung kita ada penyakit masyarakat berupa muncul dan menyebarnya perzinaan dengan segala bentuknya seperti LGBT dan lainnya maka kita tidak boleh tinggal diam. Kemaksiatan dan kemungkaran itu wajib diberantas. Kalu tidak, maka adzab Allah mengancam kita semua.  

Read more ›
Apakah Acara Ruwahan “Tradisi Kirim Doa di Bulan Syaban” Ada Tuntunannya?

Apakah Acara Ruwahan “Tradisi Kirim Doa di Bulan Syaban” Ada Tuntunannya?

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa: “Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.“ (QS. […]

Read more ›
Opini Redaksi: Agama NU? “Islam itu Agama Selain Islam Neraka”

Opini Redaksi: Agama NU? “Islam itu Agama Selain Islam Neraka”

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (Ali Imran:85)

Read more ›
Islam Nusantara: Menusantarakan Islam Bukan Mengsilamkan Nusantara

Islam Nusantara: Menusantarakan Islam Bukan Mengsilamkan Nusantara

Sekarang ini sedang marak media yang membahas Islam Nusantara, apa Islam Nusantara itu? Lalu kenapa muncul Islam Nusantara? Dan masih banyak pertanyaan lain yang ada di benak kita tentunya….  

Read more ›
Inilah Beberapa Karakteristik Musuh Allah dari Kalangan Munafiqin

Inilah Beberapa Karakteristik Musuh Allah dari Kalangan Munafiqin

Di antara musuh-musuh Allah atau pengikut syaitan (Hizbu syaithon) yang gencar memusuhi Islam ialah golongan munafikin. Golongan ini adalah mereka yang berpura pura menjadi mukmin dan menyembunyikan kekufurannya. Mereka benci dan memusuhi terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala serta berusaha untuk menghancurkan dan menghalangi penyebaran cahaya Islam… […]

Read more ›
Beberapa Kesalahan Dalam Penamaan Dan Istilah bagi Seseorang

Beberapa Kesalahan Dalam Penamaan Dan Istilah bagi Seseorang

Penyebutan sesuatu tidak menggunakan nama yang sebenarnya menurut syar’i. seperti penyebutan riba bank diganti dengan faidah bank, khamr telah diberi nama dengan nama dan atau label yang banyak dan bermacam-macam, hingga ada yang menamainya minuman untuk membangkitkan semangat dan sebagainya, zina diganti dengan hubungan sex dan sebagainya.

Read more ›
Bergaul Dengan Penghasut, Pemain Kartu Dan Sejenisnya

Bergaul Dengan Penghasut, Pemain Kartu Dan Sejenisnya

Maka mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia dalam pergaulan mereka, na’udzu billah. Mereka telah melakukan dosa besar. Yang wajib anda lakukan menasehati mereka, jika mereka mau menerima dan meninggalkan perbuatan itu, maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka hendaknya anda menjauhi mereka,

Read more ›
Orang Kafir Tidak Akan Berhenti Memerangi Kecuali Umat Islam Murtad Dari Agamanya

Orang Kafir Tidak Akan Berhenti Memerangi Kecuali Umat Islam Murtad Dari Agamanya

Menjadi seorang muslim memiliki konsekwensi yang sangat besar dan sangat berat, serta memiliki resiko yang dapat membuat seorang muslim harus kehilangan nyawanya, karena orang kafir tidak akan pernah berhenti memerangi kaum muslimin, kecuali umat islm murtad dari agamanya…

Read more ›
Kajian Ilmiah: Ziarah Kubur, antara Sunnah dan Bid’ah

Kajian Ilmiah: Ziarah Kubur, antara Sunnah dan Bid’ah

“Semoga keselamatan tercurahkan untukmu, wahai para penghuni kubur, dari (golonagn) orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Kami insyaaallah akan menyusul kalian. Kami meminta keselamatan kepada Allah untuk kami dan juga untuk kalian.“…….  

Read more ›