Tag: Luqmanul Hakim

Nasihat Luqmanul Hakim: Mendidik Anak dengan Hikmah

Nasihat Luqmanul Hakim: Mendidik Anak dengan Hikmah

Luqman adalah Hamba Allah yang sholeh yang mampu mengajarkan anaknya menjadi insan yang mulia, cobalah kita ambil pelajaran dari nasehat Lukman pada anaknya, yang mengajarkan Aqidah dan akhlak-akhlak yang luhur.  

Read more ›
Tafsir Quran: Tafsir Surat Luqman ayat 12 tentang Syukur

Tafsir Quran: Tafsir Surat Luqman ayat 12 tentang Syukur

Di dalam Tafsir Jalalain disebutkan (Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Luqman hikmah) antara lain ilmu, agama dan tepat pembicaraannya, dan kata-kata mutiara yang diucapkannya cukup banyak serta diriwayatkan secara turun-temurun. Pesan dari ayat tersebut ialah membahas perulunya kita bersyukur kepada Allah.  

Read more ›
Tafsir Quran: Kisah Luqmanul Hakim dalam Al-Qur’an

Tafsir Quran: Kisah Luqmanul Hakim dalam Al-Qur’an

Ibnu Katsir mengatakan bahwa Luqmanul Hakim—yang ada didalam Al Qur’an—bernama Luqman bin ‘Unqa bin Sidran. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah Luqman bin Tsaran sebagaimana dikisahkan oleh as Suhailiy dari Jarir dan al Qutaibiy. As Suhailiy juga mengatakan bahwa Luqman adalah orang Nubiyan dari penduduk Allah.

Read more ›