La Tahzan (Jangan Bersedih) Ya AKhi…

Kedukaan dan kesedihan dalam hidup adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat hilang selama nafas masih senantiasa terhembuskan. Dan, seorang musim dituntut untuk tidak bersedih atau berduka secara berlebihan.

Read more ›