Tag: Abu Bakar Ash-Shidiq

Abu Bakar Ash-Shidiq, Sahabat Yang Paling Dicintai Rasulullah

Abu Bakar Ash-Shidiq, Sahabat Yang Paling Dicintai Rasulullah

Abu Bakar Ash-Shidhiq radiallahuanhu adalah sahabat yang terbaik. Keutamaannya tidak bisa dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Ia beriman sebelum sahabat yang lain beriman. Ia juga rela berkorban demi Allah dan Rasul-Nya. Dan, ia adalah orang kedua yang akan masuk jannah.

Read more ›
Kisah Mengharukan Dari Abu Bakar Ash-Shidiq Ketika Rindu Dengan Rasulullah

Kisah Mengharukan Dari Abu Bakar Ash-Shidiq Ketika Rindu Dengan Rasulullah

Siapa manusia di dunia ini yang lebih mencintai Rasulullah dibandingkan Sahabat Abu Bakar Ash-Shidiq -Radiallahuanhu-? Ketika hampir seluruh manusia meragukan dan mendustakan Rasulullah, ia (Ash-Shidiq) menjadi orang yang mempercayainya. Bahkan, jika iman seluruh manusia dikumpulkan masih berat iman Abu Bakar Ash-Shidiq.

Read more ›
Abu Bakar ash-Shiddiq: Seorang Shahabat Rasulullah yang Paling Mulia

Abu Bakar ash-Shiddiq: Seorang Shahabat Rasulullah yang Paling Mulia

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.” (QS. […]

Read more ›
Abu Bakar Ashshiddiq: Kata Terakhir Sebelum Ajal Menjemput

Abu Bakar Ashshiddiq: Kata Terakhir Sebelum Ajal Menjemput

Tak ada satupun manusia yang dapat menolak dan menunda datangnya kematian. Kematian bukanlah episode akhir kehidupan manusia. Masih ada kehidupan yang lebih panjang, yang bersifat kekal-abadi, dan selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat. Kelak, posisi manusia di akhirat, sangatlah ditentukan selama kehidupannya di dunia.

Read more ›
Abu Bakar Ash-Shiddiq: Ketika Iman Berlabuh di Hati

Abu Bakar Ash-Shiddiq: Ketika Iman Berlabuh di Hati

Abu Bakar, hatinya senantiasa dipenuhi dengan berbagai bisikan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang melingkupi kehidupannya. Lalu, tergambarlah keutamaan-keutamaan kaumnya dalam bentuk yang paling megah. Mereka adalah bangsa yang jujur, yang dalam kehidupan dan perilaku mereka tidak kenal kebohongan dan kepalsuan. Mereka jujur baik dalam hal yang bakal menguntungkan maupun dalam […]

Read more ›
Abu Bakar: Pemimpin Berkelas pada Kekhalifahan Pertama

Abu Bakar: Pemimpin Berkelas pada Kekhalifahan Pertama

Pasca Rasulullah SAW dikebumikan, maka Abu Bakar RA dibai’at oleh kaum muslimin di Madinah, baik oleh kalangan Mujahirin maupun Anshar. Walaupun sebelumnya sudah terjadi bai’at, ketika Abu Bakar RA. mengumumkan bahwa Rasulullah SAW benar-benar wafat. Berikut kutipan khutbah Abu Bakar Ash Shidiq RA yang diambil dari Kitab terjemahan Al bidayah […]

Read more ›
Abu Bakar, Sahabat Nabi yang Paling Bersih di Masa Jahiliyah

Abu Bakar, Sahabat Nabi yang Paling Bersih di Masa Jahiliyah

Ibnu Asakir meriwayatkan dengan sanadnya yang shahuh dari Aisyah, dia berkata: Demi Allah, Abu Bakar tidak pernah melantunkan satu syair pun di masa Jahiliyah dan tidak pula di masa Islam. Dia dan Utsman tidak pernah minum minuman keras di zaman Jahiliyah…

Read more ›