AQIDAH-AKHLAQ, Kuliah Aqidah, Kuliah Akhlaq — Sun 18 Shawwal 1442AH 30-5-2021AD at 12:43

Orang Beradab lebih Mulia dari Orang Berilmu

by
Orang Beradab lebih Mulia dari Orang Berilmu

 

Mana lebih utama, ilmu atau adab? Hampir semua ulama bersepakat menjawab: adab lebih utama.

 

Berkata Syekh Abdul Qadir Al Jailani: ‘Aku lebih menghargai orang yang beradab, daripada orang yang berilmu. Jika hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia”.

Imam Syafii bercerita: ‘Aku sangat berhati-hati membuka lembaran kitab di hadapan guruku (Imam Malik pengarang kitab muwattha‘) khawatir bunyi kitabku terdengar oleh beliau dan mengganggunya’.

Imam Rabi’ murid Imam Syafii bercerita juga: Aku tidak punya kekuatan mengangkat wadah air ketika aku haus, jika guruku (Imam Syafii) melihatku.

Dalam sebuah majelis, Imam Malik ditanya santrinya; apakah menyelai jari tangan dan kaki saat berwudhu adalah sunah? Imam Malik menjawab pendek: tidak. Sementara Al Atha’ salah seorang muridnya telah mendengar hadis bahwa menyela jari tangan dan jari kaki adalah sunah. Tapi al Atha’, murid Imam Malik, tidak memilih mendebat gurunya. Tapi menunggu sepi hingga semua temannya pulang untuk menyampaikan kepada Imam Malik gurunya tentang menyelai jari saat berwudhu adalah sunah.

Al Atha tidak menyelisihi gurunya dan tidak menyampaikan di depan publik meski telah memiliki hujjah yang lebih sahih. Al Atha’ mendahulukan adab.

Hudratus Syaikh Hasyim Asya’ari menulis dalam kitab adabul alim wal mu ta’alim; “I’lam anna dzilaka li ustadzika id-zuka. Wa tawadhu’ akaluhu rif ‘atuka. Wa khidmataka lahu wa barakatun-laka. Mengertilah bahwa: Andhap asharmu kerendah-hatian-mu kepada gurumu di situlah letak kemuliaanmu. Khidmatmu kepada Kyai-mu di situlah letak keberkahanmu. Kebanggaanmu kepada dosenmu di situlah letak keluhuranmu. Ini bukan feodal tapi adab.

Ini bukan sikap otorotatif tapi kesantunan. Para murid berdiri saat guru datang dan tidak duduk sebelum gurunya duduk ini bukan sikap deskriminatif, tapi kerendahan hati dan tawadhu. Lantas apa yang kita ajarkan sekarang?.

Bukan ilmu yang pertama kali dibanggakan. Para ulama terdahulu belajar adab. Rendah hati dan tawadhu untuk menerima pengajaran dari gurunya. Inilah kewajiban para murid sebelum belajar ilmu. Tak ada ruang bagi yang sombong. Iblis di usir dari surga juga karena sombongnya. Betapa mengerikan bila ilmu ditangan para tuna moral dan tuna adab.

Imam Ahmad berkata: ‘Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Imam Mubarak berkata: “Kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun”.

Al Iyyadh salah seorang penganjur salaf berkata: ‘dahulukan adab bila terjadi perbedaan tentang masalah furu’. Para alim lebih mengedepankan akhlak ketimbang berdebat tentang perbedaan dan ikhtilaf penyebab perpecahan.

 


Sumber: https://ibtimes.id/mana-dulu-ilmu-atau-adab/