KAJIAN, Sirah Nabi — Mon 1 Shawwal 1443AH 2-5-2022AD at 11:16

“Jangan Sekali-kali Bicara dengan Tiga Orang Ini”

by
“Jangan Sekali-kali Bicara dengan Tiga Orang Ini”

Maka secara serempak kaum muslimin pun melakukan gerakan tutup mulut terhadap mereka bertiga. Sementara orang-orang munafik yang membelot mendatangi Rasulullah untuk mengemukakan alasan ketidakikutsertaannya berperang dengan bersumpah…

 

Bagaimana rasanya bila kau ditakacuhkan orang sholeh? Tentu sangat sedih dan menyakitkan.  Itu baru ditakacuhkan orang sholeh, bagaimana kalau ditakacuhkan oleh Rasulullah SAW?

Ketika ada tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, maka Rasulullah SAW dan seluruh kaum muslimin mengisolir mereka.

Peristiwa tersebut dikisahkan oleh Ibnu Hisyam dalam sirahnya, “Ketika Rasulullah SAW kembali ke Madinah beliau mengetahui ada beberapa orang Munafiq yang tidak ikut serta dalam peperangan. Juga ada tiga orang dari kalangan muslimin, yaitu;

1. Ka’ab bin Malik
2. Murarah bin Rabi’
3. Hilal bin Umayah

Bukan karena keraguan atau sifat nifaq. Karena itu Rasulullah berkata kepada para sahabat,” Jangan sekali-kali berbicara dengan salah seorang dari mereka.”

Maka secara serempak kaum muslimin pun melakukan gerakan tutup mulut terhadap mereka bertiga. Sementara orang-orang munafik yang membelot mendatangi Rasulullah untuk mengemukakan alasan ketidakikutsertaannya berperang dengan bersumpah.

Dan Rasulullah tidak menghukum mereka. Meski sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya tidak akan mengampuninya. Pedih.


Sumber: http://bersamadakwah.net/jangan-sekali-kali-bicara-dengan-tiga-orang-ini/