Category: Salafus Shalih

Biografi Imam Al-Baihaqi

Biografi Imam Al-Baihaqi

Imam Al-Baihaqi bernama lengkap Imam Al-Hafizh Al-Muttaqin Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijrdi Al-Khurasani Al-Baihaqi. Baihaq adalah sejumlah perkampungan di wilayah Naisabur. Beliau adalah seorang ulama besar dari Khurasan (desa kecil di pinggiran kota Baihaq) dan penulis banyak kitab terkenal.

Read more ›
Abu Bakar Ash-Shidiq, Sahabat Yang Paling Dicintai Rasulullah

Abu Bakar Ash-Shidiq, Sahabat Yang Paling Dicintai Rasulullah

Abu Bakar Ash-Shidhiq radiallahuanhu adalah sahabat yang terbaik. Keutamaannya tidak bisa dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Ia beriman sebelum sahabat yang lain beriman. Ia juga rela berkorban demi Allah dan Rasul-Nya. Dan, ia adalah orang kedua yang akan masuk jannah.

Read more ›
Sa’id Bin Zaid, Salah Satu Sahabat yang Dijamin Surga

Sa’id Bin Zaid, Salah Satu Sahabat yang Dijamin Surga

Sa’id Bin Zaid adalah seorang sahabat mulia. Ia mempunyai keimanan yang sungguh luar biasa, yang sangat pemberani. Keberanannya begitu mempesona ketika berada di perang yarmurk, hingga di juluki singa dalam perang yarmurk.

Read more ›
Nu’aim Bin Mas’ud Sang Fida-i Yang Pemberani!

Nu’aim Bin Mas’ud Sang Fida-i Yang Pemberani!

Inilah Nu’aim bin Mas’ud, seorang fida-i (pelaku aksi pengorbanan diri) dan ksatria datang kepada Nabi di waktu yang demikian genting dan mencekam di mana hampir membuat jantung-jantung copot dari dada-dada pada perang Ahzab.

Read more ›
Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah, Orang Terpercaya Dari Umat Ini

Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah, Orang Terpercaya Dari Umat Ini

Abu Ubaidah pernah berkata, ‘Aku senang seandainya aku menjadi domba lantas disembelih oleh keluargaku dan mereka memakan dagingku dan merasakan kuahku’.”

Read more ›
Mengenal Sahabat Zubair Ibn Al-Awwam

Mengenal Sahabat Zubair Ibn Al-Awwam

Laki-laki ini (Zubair) menyukai syahadah (mati syahid) di jalan Allah. Dia mencarinya di tempat-tempat yang diperkirakan mendatangkan syahadah, sampai-sampai dia menamai anak-anaknya dengan nama para syuhada.

Read more ›
Demi Ilmu, Menjadi Pengemis pun Ia Lakoni

Demi Ilmu, Menjadi Pengemis pun Ia Lakoni

Menuntut ilmu bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Penuh rintangan dan cobaan yang menghadang. Apalagi menuntut ilmu langit yang hakiki, sungguh menuntut ilmu di jalan Allah adalah setara dengan jihad fii sabilillah jika ia mati ketika menuntut ilmu. Seorang Imam besar dari Andalusia bernama Imam Baqi bin Makhlad Al-Andalusi rela menjadi […]

Read more ›